wtorek, 17 lipca 2018

Kuriozalne białostockie tzw.: organy ścigania i wymiar sprawiedliwości


Skargę na przewlekłość postępowania tzw. Prokuratury Regionalnej w Białymstoku rozpatruje tzw. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (?).niedziela, 15 lipca 2018

Podająca się za tzw. ppr Beata Kaszewska (z.g.p. podająca się za tzw. Prokuraturę Rejonową Warszawa Ursynów) (1)


29 czerwca 2018 roku Beata Kaszewska podająca się za zastępcę Prokuratora Rejonowego Warszawa Ursynów podpisała tzw. postanowienie o odmowie w.ś. sygn. akt PR 1 Ds. 210.2018 w interesie z.g.p. składającej się z funkcjonariuszy z tzw. Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola.
O działalności funkcjonariuszy z tzw. Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola czytaj m.in.:
http://zwokandy.blogspot.com/2018/06/tzw-ppr-magorzata-skrzypczak-podajaca.html
http://zwokandy.blogspot.com/2018/06/dalsze-dziaania-tzw-ppr-magorzaty.html
http://zwokandy.blogspot.com/2018/04/kamstwa-podajacy-sie-za-tzw-sso-janusza.html
http://zwokandy.blogspot.com/2018/04/kamstwa-prokuratora-piotra-maczka-z.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/12/tzw-ppr-magorzata-skrzypczak-prokurator.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/10/prokuratura-rejonowa-warszawa-wola.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/07/prokuratura-krajowa-nie-nadaje-biegu.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/05/ppr-piotr-maczka-z-tzw-prokuratury.html

Podająca się za tzw. ppr Agnieszka Brygidyr-Dorosz (z.g.p. podająca się za tzw. Prokuraturę Rejonową Warszawa Praga Południe) (1)


25 czerwca 2018 roku Agnieszka Brygidyr-Dorosz podpisała tzw. postanowienie o odmowie w.ś. sygn. akt PR 4 Ds. 399.2018 w interesie z.g.p. składającej się z funkcjonariuszy: Katarzyny Altewęgier, Jana M., Stefana Jana O. Z.g.p. dopuściła się czynów opisanych m.in. w poście: http://zwokandy.blogspot.com/2018/05/bezprawne-dziaania-zgp-podajacy-sie-za.html
W interesie z.g.p. Agnieszka Brygidyr-Dorosz stwierdza np. «samo przekroczenie uprawnień nie wypełnia automatycznie znamion omawianego przestępstwa, bowiem koniczne jest jeszcze działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, przy czym nie może to być szkoda iluzoryczna (!)». Agnieszka Brygidyr-Dorosz stwierdza nieprawdę jakobym wezwany nie usprawiedliwił swojej nieobecności w tzw. prokuraturze. Usprawiedliwienie zostało wysłane na adres poczty elektronicznej tzw. Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Południe dnia 23 czerwca 2018 roku.

środa, 11 lipca 2018

Podająca się za tzw. ppr Hanna Stachowicz (z.g.p. podająca się za tzw. Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście) (3)


22 czerwca 2018 roku Hanna Stachowicz podpisała tzw. postanowienie o odmowie w.ś. sygn. akt PR 1 Ds. 725.2018.HS w interesie z.g.p., dowodzi to jej udziału w tejże z.g.p.
Tzw. postanowienie dotyczy czynów (postępowanie w tej sprawie prowadzi Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu), o których w publikacjach m.in.:
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/nieprawdziwe-oskarzenia-o-kradziez.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/zmiany-w-protokole-rozprawy-stronniczy.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/nieprawdziwe-oskarzenia-o-wysyanie.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/12/magdalena-b-sekretarz-tzw-sadu-rej-w-s.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/04/iwona-k.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/03/tzw-postanowienie-sygn-akt-rd-og-1016-z.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/05/tzw-prokuratura-krajowa-i-tzw-policja.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/12/postanowienie-sd-3117-z-5-lipca-2017.html

Dzieje się to pod nadzorem Zbigniewa Ziobro prezesa Solidarnej Polski.

Podający się za tzw. ssa Robert Obrębski, Przemysław Kurzawa, Bogdan Świerczakowski


Robert Obrębski, Przemysław Kurzawa, Bogdan Świerczakowski z tzw. Sądu Apelacyjnego w Warszawie podpisali się pod oddaleniem skargi na przewlekłość w tzw. postępowaniu toczącym się przed tzw. Sądem Okręgowym w Warszawie (sygn. akt II C 391/13) i tzw. Sądem Apelacyjnym w Warszawie (sygn. akt I ACa 2321/15) trwającym już blisko 6 lat.
Skarga na przewlekłość wniesiona została 28 kwietnia 2017 roku a postanowienie o oddaleniu skargi (sygn. akt V S 1/17) Robert Obrębski, Przemysław Kurzawa, Bogdan Świerczakowski podpisali 9 maja 2018 roku czyli po ponad roku, podczas gdy art. 11 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki brzmi: sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi.
W międzyczasie w niniejszym postępowaniu tzw. Sąd Apelacyjny w Warszawie: http://zwokandy.blogspot.com/2017/06/tzw-sad-apelacyjny-w-warszawie-wysya-w.html

wtorek, 10 lipca 2018

Tzw. ppr Dariusz Korneluk z tzw. Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście (2)

Tzw. ppr Dariusz Korneluk tzw. postanowieniem z 25 czerwca 2018 roku pod sygnaturą akt PR 1 Ds. 630.2018 tzw. Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście wbrew oczywistym faktom i dowodom (np. udowodnione fałszywe zeznania m.in. przed tzw. sądem) na szkodę interesu publicznego i prywatnego a w interesie zorganizowanej grupy p. tzw. resortowych dzieci odmówił wszczęcia śledztwa. Wcześniej to samo zrobili działający w tej samej jednostce wyżsi rangą tzw. prokuratorzy Robert M. i Krzysztof Ć. działający w zorganizowanej grupie p. w ramach tzw. postępowań m.in.: 1 Ds 114/08/KĆ, 1 Ds 660/10, 3Ds42/11.
Nie otrzymałem postanowienia podpisanego przez Dariusza Korneluka a jedynie zawiadomienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, w którym brak informacji o przysługującym na postanowienie zażaleniu.


Niniejsze tzw. postępowanie dotyczy działań opisanych w postach:
Ad. I:
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/nieprawdziwe-oskarzenia-o-kradziez.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/zmiany-w-protokole-rozprawy-stronniczy.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/tu-t.html
Ad. II:
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/nieprawdziwe-oskarzenia-o-wysyanie.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/12/magdalena-b-sekretarz-tzw-sadu-rej-w-s.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/04/iwona-k.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/03/tzw-postanowienie-sygn-akt-rd-og-1016-z.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/05/tzw-prokuratura-krajowa-i-tzw-policja.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/12/postanowienie-sd-3117-z-5-lipca-2017.html


Wszystko to dzieje się pod nadzorem Zbigniewa Ziobro prezesa Solidarnej Polski.

sobota, 7 lipca 2018

Rezydencja Metropolitów Warszawskich pod obstawą


Podobnie jak ambasad obcych państw, tak samo tzw. Domu Arcybiskupów Warszawskich strzeże d. funk. pol. Nikt poza wiernym psem nie pilnował pałacu kiedy 25 września 1953 roku UB zabierało do aresztu prymasa Stefana Wyszyńskiego.