niedziela, 8 października 2017

Wystąpienie pokontrolne do tzw. muzeum państwowego (z.g.p.)


poniedziałek, 2 października 2017

Tzw. ssr Beata Maria Wołosik (lat 46) z Nowodworców (2)

Tzw. ssr Beata Maria Wołosik studiowała w Warszawie, już wtedy imponowały jej koleżanki z Warszawy, głównie te starsze zasilające stołeczne tzw. składy sędziowskie. Później się to nie zmieniło. Szczególnie inspirowała ją „sławna” Iwoną K.(http://zwokandy.blogspot.com/2016/04/iwona-k.html) z tzw. Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia i jej „relacje” z najwyższymi funkcjonariuszami z Platformy Obywatelskiej (http://zwokandy.blogspot.com/2016/06/dyrektor-piotr-hubert-swida-sedzia.html). Beata Maria Wołosik w latach 2009 i 2010-2012 za rządów Platformy Obywatelskiej była delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Kandydatura Beaty Marii Wołosik została kilkukrotnie odrzucona przez Krajową Radę Sądownictwa do przedstawienia z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku tzw. sso w Warszawie i w Białymstoku.

Beata Maria Wołosik antydatowanym tzw. postanowieniem z 20 kwietnia 2016 roku (później sprostowanym) przekazała tzw. postępowanie tzw. Sądu Rejonowego w Białymstoku, XV Wydział Karny, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, sygn. akt XV K 1289/16 do tzw. Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, który złamał prawa człowieka w stosunku do strony późniejszego tzw. postępowania w Białymstoku. Otrzymany przez stronę odpis tzw. postanowienia (winnien zawierać 3 karty) był niekomletny, brakowało 1 karty. To tzw. postanowienie zostało uchylone przez Sąd Okręgowy w Białymstoku.

W białostockim tzw. postępowaniu można było zaskarżyć jeszcze tylko jedno tzw. postanowienie z 28 kwietnia 2017 roku podpisane przez Beatę Marię Wołosik. I to tzw. postanowienie zostało zakwestionowane i zmienione przez Sąd Okręgowy w Białymstoku.

Tzw. Sąd Rejonowy w Białymstoku łamie prawa człowieka

Tzw. Sąd Rejonowy w Białymstoku, XV Wydział Karny, (podająca się za tzw. ssr Beata Maria W.) ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, sygn. akt XV K 1289/16 łamie prawa człowieka; niedopuszczając m.in. do przesłuchania świadków jednej ze stron.
Najbliższa tzw. rozprawa wyznaczona na 20 października 2017 roku, godz. 10:30, sala nr II.
Tzw. Sąd Rejonowy w Białymstoku odwzorowuje jak najdokładniej, działalność tzw. Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, który złamał prawa człowieka – skarga nr 52969/13 rozpatrywana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.
O działalności tzw. Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, łamiącego prawa człowieka czytaj:
http://zwokandy.blogspot.com/2016/04/iwona-k.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/12/magdalena-b-sekretarz-tzw-sadu-rej-w-s.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/11/ssr-urszula-g-b-wicep-sadu-rej-dla-w-s.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/nieprawdziwe-oskarzenia-o-wysyanie.html


sobota, 30 września 2017

Adwokat Ewa Filon-Żmojda (2)

Adwokat Ewa Filon-Żmojda, ul. Mickiewicza 83 lok. 21, 15-257 Białystok w tzw. postępowaniu przed tzw. sądem z bezsilności, braku dowodów i argumentów aby w jej opinii poniżyć stronę przeciwną bez jakichkolwiek przesłanek występuje z wnioskiem o przeprowadzenie badań psychiatrycznych strony przeciwnej.
Wniosek oczywiście zostaje natychmiast oddalony nawet przez stronniczą na korzyść wnioskodawczyni tzw. przewodniczącą tzw. jednoosobowego składu Beatę Marię W.

czwartek, 28 września 2017

Tzw. ssr Beata Maria Wołosik (lat 46) z Nowodworców (1)

Tzw. ssr Beata Maria Wołosik dopuściła się m.in. doręczenia na końcu rozprawy stronie postępowania (po przesłuchaniu tejże strony) wniosków dowodowych strony przeciwnej. Doręczenie zajęło Wołosik 5,5 miesiąca.środa, 27 września 2017

Adwokat Ewa Filon-Żmojda (1)

Adwokat Ewa Filon-Żmojda, ul. Mickiewicza 83 lok. 21, 15-257 Białystok przed tzw. rozprawą w tzw. Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XV Wydział Karny, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, sygn. akt XV K 1289/16 dnia 26 września 2017 roku długo „rozmawiała” z tzw. świadkiem Tomaszem B., o którego przesłuchanie wnioskowała i który zeznawał w jej interesie.

Dowód: zapis z monitoringu w korytarzu przed salą XIII w tzw. sądzie z dnia 26 września 2017 roku, godz. 10-11.