niedziela, 16 kwietnia 2017

Tomasz Kranz dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku

Tomasz Kranz sprawuje funkcję dyrektora od 2007 r.
W tym czasie miał miejsce, np.:

  • 2010 r.: pożar baraku z tysiącami butów więźniów
  • 2012 r.: kierownikiem muzeum w Sobiborze został Krzysztof S. oficer SB negatywnie zweryfikowany pod kątem dalszej przydatności do służby (współpracownik Tomasza O.-Z.)
  • 2014 r.: muzeum poinformowało, że były więzień zmarł w obozie 16 grudnia 1942 roku podczas gdy zmarł on dopiero w 1978 r.
  • 2014 r.: doszło do zatrzymania plastyka, pracownika muzeum podejrzewanego o antysemickie akcje plakatowe (współpracownik Tomasza O.-Z.)


Ppr Anna Potręć-Goldsztejn z Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe

Ppr Anna Potręć-Goldsztejn z Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe w zarządzeniu o odmowie przyjęcia zażalenia z 24 marca 2017 roku (sygn. akt PR 1 Ds. 59.2017) w interesie ppr Andrzeja Matysiewicza (czytaj: http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2017/03/podkomisarz-w-porozumieniu-z.html) stwierdza nieprawdę jakoby zażalenie na postanowienie z lutego 2017 roku, w tej samej sprawie, wniesione zostało po terminie. Tymczasem zażalenie wniesione było w zawitym 7-dniowym terminie w urzędzie pocztowym 23 lutego 2017 roku. Na dowód do zażalenia na zarządzenie z 24 marca 2017 roku dołączyłem potwierdzenie pocztowe z 23 lutego 2017 roku.wtorek, 11 kwietnia 2017

Ppr Piotr Mączka z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola

Ppr Piotr Mączka z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w zarządzeniu o odmowie przyjęcia zażalenia z 22 marca 2017 roku (sygn. akt PR 1 Ds. 272.2016.IV) stwierdza nieprawdę jakoby zażalenie na postanowienie z 27 kwietnia 2016 roku, w tej samej sprawie, wniesione zostało po terminie. Tymczasem zażalenie wniesione było w zawitym 7-dniowym terminie w urzędzie pocztowym 25 maja 2016 roku. Na dowód do zażalenia na zarządzenie z 22 marca 2017 roku dołączyłem potwierdzenie pocztowe z 25 maja 2016 roku.

poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Ssa Dorota Markiewicz Przewodnicząca I Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Ssa Dorota Markiewicz Przewodnicząca I Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie (sygn. akt I Aca 2321/15; postępowanie przeciwko ssr Annie K. z Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, II Wydział Karny) zarządzeniem z 17 marca 2017 roku „wobec uchybienia 7-dniowego terminu” zwróciła „pismo z dnia 10 lutego 2017 r. wraz z pismem usuwającym braki tego pisma datowanym na 3 marca 2017 r.”.
Jednakowoż 7-dniowy termin został dotrzymany, wskazuje na to potwierdzenie pocztowe z 3 marca 2017 roku przesłane do sądu 7 kwietnia 2017 roku.

niedziela, 2 kwietnia 2017

Nieudzielanie informacji publicznej o adwokat Katarzynie Popławskiej

Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie i Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie nie udostępniają informacji publicznej o adwokat Katarzynie Popławskiej z kancelarii adwokackiej: Paweł Cichecki, Mariusz Michalski, Katarzyna Popławska Spółka Cywilna, Warszawa, al. Jerozolimskie 87 (III piętro).

Informacja publiczna o nadkomisarzu policji Bogdanie Popławskim

"21.08.2000 r. posterunkowy
24.07.2002 r. sierżant
24.07.2004 r. starszy sierżant
31.12.2004 r. podkomisarz
24.07.2008 r. komisarz
24.07.2012 r. nadkomisarz
Wiek, miejscowość zamieszkania - żądane informacje nie stanowią informacji publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.).

Jakub Kołacz
Gabinet Komendant Głównego Policji"

środa, 29 marca 2017

Tzw. postanowienie sygn. akt RD og 10/16 z 7 marca 2017 tzw. Rzecznika Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej Cezarego Nowakowskiego

Uzasadnienie tego tzw. postanowienia to ciąg nieprawdziwych stwierdzeń, które:
  1. sugeruje jakobym wpływał na przewlekanie postępowania; przypominam moja skarga ze stycznia 2015 roku! (zobacz: http://zwokandy.blogspot.com/2015/04/korporacja-tzw-adwokatow.html). Dopiero rok później, na początku 2016 roku przekazana została tzw. Rzecznikowi Dyscyplinarnemu ORA w Poznaniu. Wezwany przez Cezarego Nowakowskiego do jego kancelarii w Ostrowie Wielkopolskim wystąpiłem z wnioskiem o zwrot kosztów przejazdu i skarga przekazana została na powrót do Warszawy. W Warszawie przesłuchany zostałem dopiero we wrześniu 2016 roku w kancelarii Marii Szczygielskiej. Na postanowienie podpisane przez Cezarego Nowakowskiego znowu trzeba było czekać pół roku
  2. sugeruje jakoby podająca się za tzw. ad. Katarzyna P. przystąpiła do tzw. postępowania sygn. akt X K 1342/10 (więcej czytaj: http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/nieprawdziwe-oskarzenia-o-wysyanie.html) trwającego od 2008 roku dopiero w 2010 roku, dalej Cezary Nowakowski twierdzi jakoby Katarzyna P. „na żadnej rozprawie nie występowała a jedynie robiła notatki z akt w czytelni Sądu”; tymczasem Katarzyna P. została włączona w postępowanie w 2010 roku, kiedy sprawa ruszyła, wskazuje na to chociażby sygnatura postępowania, Katarzyna P. brała udział w imieniu oskarżyciela prywatnego jako jedyny jego reprezentant w rozprawie np. 20 marca 2012 roku
  3. Cezary Nowakowski w interesie Katarzyny P. i w źle pojętym interesie korporacyjnym w kwestii ustalenia stopnia pokrewieństwa pomiędzy Katarzyną P. i nadkomisarzem policji Bogdanem P. ograniczył się do zeznań Katarzyny P., pomimo faktu iż była mu znana opinia licencjonowanego detektywa, iż Katarzyna P. i Bogdan P. są rodzeństwem; Cezary Nowakowski nie sformułował np. wniosku do Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych celem ustalenia pokrewieństwa w bazie danych PESEL