poniedziałek, 22 maja 2017

Ppr: Agata Lamczak, Beata Dzbańska, Iwona Lewczyk z tzw. Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ procedują w sprawie tzw. nadkomisarza policji Bogdana P.

O zorganizowanej grupie p. z udziałem tzw. nadkomisarza policji Bogdana P. (czytaj: http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/nieprawdziwe-oskarzenia-o-wysyanie.html) tzw. organy ścigania i tzw. wymiar sprawiedliwości informowane były od 2012 roku. Bezskutecznie.
23 lutego 2016 roku ppr Agata Lamczak z tzw. Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ podpisuje tzw. postanowienie 1 Ds. 518/15/IV o umorzeniu śledztwa przeciwko Bogdanowi P. odnosząc się jedynie do przedłożenia fałszywych dokumentów.
Bogdan P. mataczył. Przedłożył jedną opinię, potem ją poprawił i przedłożył drugą. Nie zmienia to faktu, iż obydwie są niezgodne ze stanem faktycznym na okoliczność czego przedłożone zostały dwie opinie wydane przez niezależnych ekspertów (jeden z nich był biegłym sądowym). Opinie Bogdana P. były stronnicze, w interesie jego rodzeństwa tzw. adwokat Katarzyny P., która była pełnomocnikiem strony przeciwnej. BOGDAN P. WINIEN BYĆ WYŁĄCZONY Z POSTĘPOWANIA.
Postanowienie z 23 lutego 2016 roku zostało zaskarżone 7 marca 2016 roku.
Tzw. zarządzeniem z 18 maja 2016 roku ppr Beata Dzbańska, tzw. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ odmawia przyjęcia zażalenia z uwagi na wniesienie po terminie. Zarządzenie zostało zaskarżone 13 czerwca 2016 roku. Zażalenie datowane 7 marca 2016 roku na tzw. postanowienie z 23 lutego 2016 roku złożone było w terminie w placówce Poczty Polskiej.
W piśmie z 9 maja 2016 roku ppr Iwona Lewczyk z-ca tzw. Prokuratora Rejonowego Warszawa-Śródmieście Północ wskazuje: «czynności przeprowadzone w toku postępowania przez prokuratora referanta [ppr Agata Lamczak; szefowa przekręca nazwisko podwadnej na: Lamczyk] były wykonane z zachowaniem wszelkich wymogów procesowych, miały oparcie w przepisach proceduralnych i podyktowane były wyłącznie dobrem procesu» (!). Ponadto Iwona Lewczyk twierdzi, że Agata Lamczak jest niezależna (!).

Od roku tzw. prokuratura pozostaje bezczynna...

Ppr Renata Niezgoda z Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe

Ppr Renata Niezgoda z Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe w tzw. postanowieniu sygn. akt PR 1 Ds. 345.2017 z 24 marca 2017 roku w pkt. I stwierdza niezgodnie ze stanem faktycznym jakoby tzw. postępowanie sygn. akt PR 1 Ds. 59.2017 było prawomocnie zakończone.
Czytaj: http://zwokandy.blogspot.com/2017/05/katarzyna-c-prokurator-rejonowy-lublin.html

Ppr: Dorota Berezowska i Piotr Mączka z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola

Ppr Dorota Berezowska z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w związku z tzw. postanowieniem sygn. akt PR 1 Ds. 307.2016.II z 12 maja 2016 roku odmówiła wszczęcia śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie p. ponieważ jej zdaniem nie zachodzą żadne „okoliczności, które w sposób obiektywny uzasadniały by podejrzenie popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych”. Dorota Berezowska w ten sposób odniosła się do działalności tzw. funkcjonariuszy opisanych w postach:
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/nieprawdziwe-oskarzenia-o-kradziez.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/zmiany-w-protokole-rozprawy-stronniczy.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/fotografie-na-stronie-internetowej.html
http://zwokandy.blogspot.com/2015/02/sadowe-kamstwa-wicedyrektora-stefana-o.html
http://zwokandy.blogspot.com/2015/01/sedzina-wiceprezeska-sedzia-jeden-z_28.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/05/zorganizowana-grupa-p-z-tzw-prokuratury.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/04/iwona-k.html
Dorota Berezowska 5 grudnia 2016 roku delegowana do Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Ppr Piotr Mączka z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w związku z tzw. zarządzeniem sygn. akt PR 1 Ds. 307.2016.II z 22 marca 2017 roku wezwał do uzupełnienia braków formalnych pisma z 6 czerwca 2016 roku takich jak: oznaczenie skarżonego rozstrzygnięcia, własnoręczne podpisanie. Zażalenie z 6 czerwca 2016 roku oznaczone było sygnaturą tzw. postępowania, było podpisane.


czwartek, 18 maja 2017

Tzw. ppr Dariusz Korneluk z tzw. Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście

Tzw. ppr Dariusz Korneluk tzw. postanowieniem z 28 kwietnia 2017 roku pod sygnaturą akt PR 1 Ds. 418.2017 tzw. Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście nie rozpatruje wszystkich zawiadomień zawartych w piśmie z 10 listopada 2016 roku (zażalenie na tzw. postanowienie z 25 października 2016 roku pod sygnaturą akt PR 1Ds.1224.2016.IS tzw. Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście). Rozpatruje jedynie 2 wybrane zawiadomienia celem odmowy wszczęcia dochodzenia ponieważ to samo zrobili wcześniej działający w tej samej jednostce wyżsi rangą tzw. prokuratorzy Robert M. i Krzysztof Ć. działający w zorganizowanej grupie p. w ramach tzw. postępowań 1 Ds 114/08/KĆ, 1 Ds 660/10, 3Ds42/11.
Pierwsze z zawiadomień dotyczy działań opisanych w poście: http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/tu-t.html
Drugie dotyczy organizowanych w muzeum zebrań koła ł. A. złożonego z eksfunkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i milicji oraz ich dzieci (tzw. resortowe dzieci).
Nie otrzymałem postanowienia podpisanego przez Dariusza Korneluka a jedynie zawiadomienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, w którym brak informacji o przysługującym na postanowienie zażaleniu.
wtorek, 16 maja 2017

Ppr Ireneusz Szeląg z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście

Ireneusz Szeląg niczego się nie „dopatrzył” w działalności (także tych znanych sobie) funkcjonariuszy.
O działalności funkcjonariuszy czytaj:
http://zwokandy.blogspot.com/2016/12/zorganizowana-grupa-p-z-tzw-prokuratury.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/05/zorganizowana-grupa-p-z-tzw-prokuratury.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/tu-t.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/nieprawdziwe-oskarzenia-o-kradziez.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/nieprawdziwe-oskarzenia-o-wysyanie.html


sobota, 13 maja 2017

Sąd Okręgowy w Warszawie czynny czy nieczynny?

13 maja 2017 roku zgodnie z zarządzeniem nr 28/2017 z 8 lutego 2017 roku sso Małgorzaty Kluziak prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie miał być odpracowywany za dzień wolny 2 maja 2017 roku.
Tymczasem 13 maja 2017 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie jak na fotografii...


niedziela, 7 maja 2017

Tzw. Prokuratura Krajowa i tzw. policja nie podejmują postępowania przeciwko zorganizowanej grupie p.

Tzw. Prokuratura Krajowa i tzw. policja nie podejmują postępowania przeciwko zorganizowanej grupie p. złożonej z:
tzw. sędziego Iwony K. (http://zwokandy.blogspot.com/2016/04/iwona-k.html)
tzw. nadkomisarza policji Bogdana P.
tzw. adwokat Katarzyny P.
tzw. radcy prawnego Jana M.
tzw. dyrektora Piotra Ś.
która dopuściła się m. in. do wydania przez tzw. nadkomisarza policji Bogdana P. w tzw. postępowaniu sygn. akt X K 1342/10 przed tzw. Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia dwóch niezgodnych z prawdą opinii w interesie swojego rodzeństwa tzw. adwokat Katarzyny P. reprezentującej jedną ze stron. Bogdan P. winien być wyłączony z tzw. postępowania.

Więcej czytaj: http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/nieprawdziwe-oskarzenia-o-wysyanie.html