sobota, 18 listopada 2017

„DOBRA ZMIANA” MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI ZBIGNIEWA ZIOBRO (2): WICEPREZES SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU SSR BEATA MARIA WOŁOSIK

Beata Maria Wołosik 18 października 2017 roku powołana na wizeprezesa tzw. Sądu Rejonowego w Białymstoku.
O jej działalności czytaj w postach publikowanych na blogu od 28 września 2017 roku.
O jej mężu i jego zanym koledze z pracy czytaj: http://zwokandy.blogspot.com/2017/11/tzw-sso-w-biaymstoku-sawomir-woosik.html.
O jej specyficznym środowisku p. czytaj: http://zwokandy.blogspot.com/2017/10/tzw-ssr-beata-maria-woosik-z.html.

piątek, 17 listopada 2017

„DOBRA ZMIANA” MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI ZBIGNIEWA ZIOBRO (1): PREZES SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY ŚRÓDMIEŚCIA SSR URSZULA GOŁĘBIEWSKA-BUDNIK

Urszula Gołębiewska-Budnik od 15 października 2012 roku wiceprezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, aktualnie prezes tego sądu. Urszula Gołębiewska-Budnik brała udział w postępowaniu, w którym m.in. dopuszczono się złamania praw człowieka.

Czytaj:
http://zwokandy.blogspot.com/2014/11/ssr-urszula-g-b-wicep-sadu-rej-dla-w-s.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/nieprawdziwe-oskarzenia-o-wysyanie.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/11/warszawski-sad-w-interesie-pozwanej.html

poniedziałek, 13 listopada 2017

Tzw. sso w Białymstoku: Sławomir Wołosik, Ryszard Andrzej Milewski

Tzw. sso w Białymstoku: wizytator ds. karnych Sławomir Wołosik (ż. Beata Maria Wołosik, tzw. ssr w Białymstoku, XV wydz. karny) i sławny Ryszard Andrzej Milewski (były prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku).

niedziela, 12 listopada 2017

„Sąd kapturowy” w B. (1)

Tzw. ssr B.M.W. powziąwszy jeszcze w trakcie procesu przekonanie, co do końcowej decyzji znęca się nad stroną postępowania (1 uczestnik) stronniczo odbierając głos, uchylając pytania, cynicznie naigrywając się, tendencyjnie nie protokołując pytań, zastraszając i grożąc karami, grzywnami itd. w interesie a. wpływu (uczestnik z nieprzyjaznego państwa i jego pełnomocnik tzw. a. E.F.Z).

sobota, 4 listopada 2017

Ppr Elżbieta Karwowska z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola

Ppr Elżbieta Karwowska z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w zarządzeniu o odmowie przyjęcia zażalenia z 16 października 2017 roku (sygn. akt PR 1 Ds. 63.2017.1) w interesie z.g.p. w skład której wchodzą: tzw. funkcjonariusze z:
1. tzw. prokuratur rejonowych: W.-Ś. i W.-Ś.P.
2. tzw. komend: S.P. i G.P.
3. tzw. muzeum państwowego: d. Piotr Ś.

stwierdza nieprawdę jakoby zażalenie na postanowienie z 19 stycznia 2017 roku, w tej samej sprawie, wniesione zostało po terminie w dniu 23 czerwca 2017 roku. Tymczasem zażalenie wniesione było w zawitym 7-dniowym terminie w urzędzie pocztowym 1 lutego 2017 roku, co potwierdza m.in. dowód w postaci dokumentu pocztowego z datownikiem: 01022017.

czwartek, 2 listopada 2017

Tzw. Sąd Rejonowy w Białymstoku łamie prawa człowieka (3)

Tzw. Sąd Rejonowy w Białymstoku, XV Wydział Karny, (podająca się za tzw. ssr Beata Maria W.) ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, sygn. akt XV K 1289/16 łamie prawa człowieka; nie udostępniając zamówionych protokołów rozpraw.
Najbliższa tzw. rozprawa wyznaczona na 24 listopada 2017 roku, godz. 10:30, sala nr IV.