niedziela, 3 sierpnia 2014

GWIAZDA SZERYFA MUZEUM

Młodziutka (kierująca działem w muzeum warszawskim i zajmująca się organizacją zabaw dla dzieci) p. Karina S. wycięła z tektury gwiazdę Dawida, tak przygotowanej gwiazdy, nazwanej gwiazdą szeryfa muzeum, używano w trakcie komercyjnych zabaw dla dzieci - urodzin i imienin - organizowanych na terenie tejże państwowej instytucji kultury. Gwiazda przypinana była na piersi osoby odgrywającej postać westernowego szeryfa, przebranej w strój westernowego szeryfa. Interweniowałem w tej sprawie, informując p. Karinę S., iż gwiazda Dawida jest symbolem religijnym, godłem państwowym, umieszczona była na opaskach na rękawy, których noszenie wymusili na Żydach Naziści w czasach II wojny światowej. Przekonywałem p. Karinę S., iż takie wykorzystywanie gwiazdy Dawida jest wysoce niewłaściwe i nieodpowiedzialne, przez kilka lat jako muzealnik byłem związany pracą zawodową z Byłym Obozem Śmierci dla Żydów w Sobiborze. Prosiłem p. Karinę S. o zmianę kształu gwiazdy szeryfa muzeum z gwiazdy Dawida na typową pięcioramienną gwiazdę szeryfa albo jeśli już musi być gwiazda sześcioramienna to niech to będzie gwiazda innego kształu z kulkami na końcach ramion, tak jak to miały gwiazdy szeryfów. Wzorów gwiazd jest dostatek, np. gwiazda używana przez polską policję jest ośmioramienna. P. Karina S. nie zareagowała na moje prośby, nie omieszkała jednak poskarżyć się p. Piotrowi Ś., iż wtrącam się w nieswoje sprawy. Gwiazdy Dawida nadal używano w trakcie zabaw dla dzieci.
P. Karina S. w trakcie przesłuchania przed sądem rej. W. Ś., wydział VIII pracy (sygn. akt: VIII P 598/08), 12-03-2009, zeznała, iż Ireneusz Wojczuk, cytat: «zwrócił mi uwagę na temat gwiazdy szeryfa». P. Karina S. przesłuchiwana 23-11-09 {pro. rej. W. Ś., sygn. akt 2 Ds.2186/09/HL, k. 20v} zeznała, cytat: «nie pamiętam dokładnie ale możliwe, że były pracownik muzeum Ireneusz Wojczuk, zwracał mi uwagę, że gwiazda szeryfa muzeum przypomina gwiazdę Dawida czyli symbol religijny».
Hanna L. ppr W.Ś. 25-11-2009 (2 Ds.2186/09/HL) zatwierdziła postanowienie podpisane przez pol. post. Magdalenę A. (postępowanie KRP-D-I-3886/09) o umorzeniu dochodzenia w sprawie obrazy uczuć religijnych poprzez znieważenie publiczne gwiazdy Dawida, tj. o czyn z art. 196 kk w muzeum warszawskim. Postanowienie było bez uzasadnienia. Zażaleniem z 09-12-2009 zaskarżyłem powyższe postanowienie. W zażaleniu wyraziłem swoje wątpliwości, co do pytania, prawdopodobnie kwalifikującego sprawę do dalszego procedowania, zadanego mi w trakcie przesłuchania przez post. Magdalenę A. (postępowanie KRP-D-I-3886/09): jakiego jestem wyznania?

Ssr Radosław T. z sądu rej. W. Ś. postanowieniem z 19-03-2010 (sygn. akt II Kp 61/10) stwierdził, iż gwiazda szeryfa muzeum, cytat: jedynie kształtem (formą) przypominała gwiazdę Dawida i utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie pro. rej. W. Ś. Z 25-11-2009. P. Karina S. w trakcie przesłuchania przez pol. 23-11-09 zeznała, cytat: «wykonałam dwie podobne gwiazdy szeryfa muzeum ponieważ były wykonane z papieru szybko się popsuły i prawdopodobnie były wyrzucone».
20-10-2010 wpłynęło do pro. ok. W. zawiadomienie (datowane 13-10-2010) o podejrzeniu składania nieprawdziwych zeznań przez świadka p. Karinę S., przecież w uzasadnieniu postanowienia sądu rej. W. Ś. z 19-03-2010 {sygn. akt II Kp 61/10} napisano, cytat: wykonana przez świadka gwiazda szeryfa jedynie kształtem {formą} przypominała gwiazdę Dawida a świadek p. Karina S. 23-11-09 zeznała, cytat: według mnie wykonana przeze mnie gwiazda nie przypominała gwiazdy Dawida, one różniły się wyglądem {pro. rej. W. Ś., sygn. akt 2 Ds.2186/09/HL, k. 20v}. Oczywiście, pro. rej. W. Ś. postanowieniem z 28.X.2010 r pod sygnaturą 1Ds1220/10 odmówiła wszczęcia śledztwa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz