wtorek, 18 listopada 2014

USIŁOWANIE WYŁUDZENIA I KŁAMSTWA WYMIARU S.

Czytaj więcej: http://zwokandy.blogspot.com/2015/01/sedzina-wiceprezeska-sedzia-jeden-z_28.html

Niniejsze postępowanie sądowe celowo "wygenerowane" przez Iwonę Lizakowską-Bytof (podająca się za tzw. ssr przewodniczącą VI wydz. cyw. sądu rej. W. Ś.), która zarządzeniem z 26/VI/2014 r. uznała moje pismo dotyczące skargi na czynności podejmowane przez komornika za pozew i tym sposobem za opłaty od tego pozwu wyłudzono ode mnie 30 zł. + 68 zł.. Iwona Lizakowska-Bytof jeszcze raz powtórzyła ten manewr i założyła sprawę sygn. akt VI C 1513/14 (znowu od pisma dotyczącego skargi na czynności podejmowane przez komornika) ale tym razem nie dałem się w to wmanewrować.

Postępowanie o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności skarbu państwa reprezentowanego przez prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej na moją niekorzyść, sygn. akt VI C 1373/14, polegające na:

1) usiłowaniu wyłudzenia i wszczętej bezzasadnie egzekucji komorniczej - odpowiedzialni:

a) Aldona Ł.-S. podaje się za rad. pr. (jakoby zespół rad. pr. sądu ok. w W.);

b) Ryszard M. podaje się za komo. sądowego przy sądzie rej. W. Ś. 

2) stwierdzeniu nieprawdy (jakoby nie opłacona była skargę na czynności komornika w kwocie 100 zł. celem bezprawnego odrzucenia skargi) w postanowieniu z 17-06-2014 r., sygn. akt VI Co 999/14 (sąd rej. W. Ś.) - odpowiedzialna Iwona Lizakowska-Bytof podaje się za ssr;

3) stwierdzeniu nieprawdy jakoby zwrot opłaty sądowej nastąpił dnia "10/004/14" w piśmie z 06-05-2014 r. dotyczącym sygn. akt VI C 1397/12 (sąd rej. W. Ś.) - odpowiedzialna Magdalena Brejnak podaje się za sekretarza sądowego; 

4) stwierdzeniu nieprawdy w piśmie z 17/10/14 jakoby, cytat: na dzień dzisiejszy Oddział Finansowy tut. Sądu nie posiada poleceń wypłaty należnych Panu w jakiejkolwiek sprawie - odpowiedzialna Beata Bieńkowska podaje się za głównego księgowego sądu rej. W. Ś..
Po mojej interwencji nadchodzi pismo z 7-11-2014 z wezwaniem do wskazania numeru mojego konta bankowego (numer konta podaję w odpowiedzi z 20-11-2014) celem zwrotu opłaty w związku z postępowaniem sygn. akt VI C 2246/12 - dowód na stwierdzenie nieprawdy przez Beatę Bieńkowską.
Ssr Anna Grabowska porozumiewa się z główną księgową Beatą Bieńkowską i mało, że nie następuje zwrot pieniędzy to zapada tzw. wyrok oddalający powództwo.

KIEDY STAWIŁEM SIĘ NA ROZPRAWIE 21-11-2014 - BYŁA TO PIERWSZA ROZPRAWA W POSTĘPOWANIU (CHCIAŁEM ZŁOŻYĆ WNIOSKI DOWODOWE) - SSR ANNA GRABOWSKA (WYZNACZONA DO PROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZEZ TZW. PRZEWODNICZĄCĄ VI WYDZIAŁU CYWILNEGO SSR IWONĘ LIZAKOWSKĄ-BYTOF, KTÓRA STWIERDZIŁA NIEPRAWDĘ NA MOJĄ NIEKORZYŚĆ I DOTYCZY TEGO TO POSTĘPOWANIE) POINFORMOWAŁA MNIE, IŻ ZAPADŁ WYROK ZAOCZNY I MUSIAŁEM OPUŚCIĆ SALĘ ROZPRAW. WYROK ZAOCZNY ODDALA POWÓDZTWO CZYLI SSR ANNA GRABOWSKA ZAAKCEPTOWAŁA WYMIENIONE W PUNKTACH 1-4 DZIAŁANIA (M.IN. SSR IWONY LIZAKOWSKIEJ-BYTOF W STOSUNKU, DO KTÓREJ POZOSTAJE W ZALEŻNOŚCI SŁUŻBOWEJ) JAKO WŁAŚCIWE I ZGODNE Z TZW. PRAWEM W "DEMOKRATYCZNYM I PRAWORZĄDNYM" PAŃSTWIE.

*       *       *


Tak wyglądaj drzwi prowadzące na salę rozpraw, na której sądzi Anna Grabowska. Łatwo zostać wprowadzonym w błąd licznym nieuporządkowanymi informacjami. Po lewej stronie od drzwi jeszcze tzw. wokanda elektroniczna (na pierwszych 2 fotografiach poniżej widoczny fragment obudowy). 


*       *       *


Anna Grabowska już od lat działa na korzyść koleżanek i kolegów tzw. sędziów a na moją szkodę. Tutaj zarządzenie na korzyść tzw. sso. Do tej pory nie odzyskałem opłaty za pozew przeciwko sso Arkadiuszowi T.. Anna Grabowska o zwrocie opłaty za pozew na moje konto "zapomniała".


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz