wtorek, 21 czerwca 2016

Przemysław Kurzawa sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie (1)

Tzw. postępowanie sądowe toczy się ponad 6 lat i blisko 6 miesięcy. Przewlekane jest rozpoznanie, ugo nie wydawano tzw. wyroków. Tzw. sąd nie dopuścił do przesłuchania wnioskowanych przez jedną ze stron świadków. Więcej czytaj: http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/fotografie-na-stronie-internetowej.html

Skarga na tzw. przewlekłość dotyczyła Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Ssa Przemysław Kurzawa podpisał zarządzenie (z 30 maja 2016, sygn. akt I Sk 13/16) w sprawie skargi na przewlekłość decydując o zwrocie skargi z powodu braku pełnomocnika procesowego (adwokat, radca prawny – konieczni w tzw. postępowaniu przed Sądem Najwyższym). Art. 4 ust. 1b ustawy o skardze na przewlekłość z 17 czerwca 2004 r. brzmi: „jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sądem okręgowym i sądem apelacyjnym – właściwy do jej rozpoznania w całości jest sąd apelacyjnya nie jak chce tego Przemysław Kurzawa Sąd Najwyższy.


Czytaj: http://zwokandy.blogspot.com/2017/04/przemysaw-kurzawa-sedzia-sadu.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz