poniedziałek, 14 listopada 2016

Bezczynny sąd – kwalifikacja: Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

25-10-2012 skierowano do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, II Wydział Karny akt oskarżenia przeciwko Stefanowi Janowi O.. Sąd pozostał bezczynny, nie wszczął postępowania i nie rozpatrzył aktu oskarżenia.
27-03-2015 skierowano do Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydziału Karnego za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, II Wydział Karny skargę na przewlekłość postępowania.
Na dowód powyższego do pisma z 13-06-2015 (data wpływu 15-06-2015) skierowanego do Sądu Okręgowego w Warszawie, X Wydział Karny Odwoławczy, sygn. akt X S 53/15 załączono ww. akt oskarżenia z 25-10-2012 i potwierdzenie nadania w dniu 25-10-2012 przesyłki poleconej z ww. aktem oskarżenia.
W kolejnym piśmie z 02-07-2015 skierowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie, X Wydział Karny Odwoławczy, sygn. akt X S 53/15 wnioskowano o podjęcie postępowania dotyczącego oskarżenia przeciwko Stefanowi Janowi O. skierowanego 25-10-2012 do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, II Wydział Karny.
Sąd Okręgowy w Warszawie, X Wydział Karny Odwoławczy (w składzie: Mariusz Jackowski, Grażyna Puchalska, Małgorzata Radomińska), sygn. akt X S 53/15 prawomocnym i nie podlegającym dalszemu zaskarżaniu postanowieniem z 30-06-2015 skargę na przewlekłość pozostawia bez rozpoznania. Sąd rozpatruje skargę jakoby odnosiła się do sprawy sygn. akt II K 722/12 skierowanej 23-07-2012 r. do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia i zakończonej uprawomocnionym zarządzeniem z dnia 25-09-2012. Do dnia dzisiejszego nie wszczęto postępowania dotyczącego oskarżenia przeciwko Stefanowi Janowi O..


Najpierw Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia jest bezczynny, nie wszczyna postępowania i nie rozpatruje aktu oskarżenia. Po czym Sąd Okręgowy w Warszawie skargę na bezczynność i przewlekłość postępowania pozostawia bez rozpoznania argumentując, iż dotyczy ona innego postępowania. Od postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie nie można się odwołać.

TZW. PREZES SĄDU NIC NIE MOŻE?

O Stefanie Janie O. czytaj:
http://zwokandy.blogspot.com/2015/02/sadowe-kamstwa-wicedyrektora-stefana-o.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/08/podajaca-sie-za-tzw-ssr-katarzyna_25.html 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz