poniedziałek, 28 listopada 2016

Tzw. XII Krajowy Zjazd Adwokatury 24-27 listopada 2016 roku

Tzw. adwokaci ręka w rękę z sędziami i innymi tzw. prawnikami. Starzy nie dopuścili do Naczelnej Rady Adwokackiej młodych. Wszyscy razem wzięci domagali się większej kasy. Nikogo nie interesowało i nikt nie chciał mówić o udziale tzw. adwokatów w aferach reprywatyzacyjnych czy wyciąganiu konsekwencji dyscyplinarnych w stosunku do tzw. adwokatów łamiących prawo, o etyce zawodowej już nie wspominając.
W tzw. postępowaniu sądowym Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia X Wydział Karny, sygn. akt XK1342/10 wystąpiła tzw. adwokat Katarzyna Maria P.. Tzw. opinie sądowe korzystne dla niej przedstawił w tejże sprawie jej brat nadkomisarz policji Bogdan P.. Opinie były niezgodne ze stanem faktycznym i tendencyjne. Bogdana P. nie było na liście biegłych sądowych tego tzw. sądu, za to na liście Sądu Okręgowego w Warszawie wpisanych było przynajmniej kilkunastu biegłych, którzy mogli opiniować w tej sprawie niezależnie. Bezprawne działania tzw. mecenas Katarzyny Marii P. od lat znają wszystkie organa korporacji tzw. adwokatów... I co? I nic, cisza... Rodzeństwo: tzw. mecenas i nadkomisarz policji działają nadal...

Czytaj więcej:
http://zwokandy.blogspot.com/2016/09/tzw-nadzwyczajny-kongres-sedziow.html
http://zwokandy.blogspot.com/2015/04/korporacja-tzw-adwokatow.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/12/strzezcie-sie-tych-ludzi.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/nieprawdziwe-oskarzenia-o-wysyanie.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz