sobota, 25 lutego 2017

Andrzej Matysiewicz prokurator Prokuratury Rejonowej w Chełmie del. do Prokuratury Rejonowej we Włodawie

Ppr Andrzej Matysiewicz stwierdza nieprawdę jakoby zażalenie na tzw. zarządzenie z 23 stycznia 2017 r. wniesione zostało nie w terminie, sygn. akt PR Ds. 733.2016 i na tej podstawie odmawia przyjęcia zażalenia. Fakt, iż zażalenie zostało wniesione w terminie poświadcza datownik Poczty Polskiej na kopercie z zażaleniem adresowanej do Prokuratury Krajowej i pocztowe pokwitowanie nadania korespondencji opatrzone tymże datownikiem.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz