niedziela, 12 marca 2017

Podający się za tzw. ppr Bartosz Tomczak

Bartosz Tomczak (40 lat, zamieszkały Warszawa - PO V Ip 35.2017) stwierdził nieprawdę w tzw. zarządzeniu z 20-02-2017 pod sygnaturą akt PR 1 Ds.674.2016.BT tzw. Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście jakoby zażalenie na postanowienie z 29 czerwca 2016 roku wniesione było po terminie. Zażalenie wysłane było Pocztą Polską dnia 14 lipca 2016 roku czyli w 7 dniowym zawitym terminie. Bartosz Tomczak sugeruje jakoby zażalenie dotarło do tzw. prokuratury w listopadzie 2016 roku.
Wcześniejsze «działania» Bartosza Tomczaka (a raczej ich brak) w konsekwencji doprowadziły do wypłaty 2000,00 zł. przez tzw. prokuraturę za przewlekłość (X S 134/14) w tzw. postępowaniu przygotowawczym 1 Ds 1179/12 tzw. Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście. O tzw. postępowaniu czytaj więcej: http://zwokandy.blogspot.com/2014/08/ssr-anna-m-sad-rej-w-s-ii-wydzia-karny.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz