niedziela, 19 marca 2017

Przyszli tzw. sędziowie i prokuratorzy od początku na wytyczonej drodze wystę...u

W 2016 roku państwowy egzamin – konkurs dla absolwentów prawa na aplikację ogólną czyli na tzw: sędziów i prokuratorów charakteryzował się:
  1. część rozdawanych egzaminowanym testów była otwarta (zerwane plomby)
  2. po egzaminie który „zdało” 10% (!) zdających ogłoszono listy z kodami zamiast nazwisk – nie wiadomo kto zdał, kto nie?
  3. tzw. egzamin odbył się w innych godzinach niż informowano zdających
  4. zdający winni wychodzić do toalet po kontrolą członków komisji egzaminacyjnej a wychodzili grupowo bez żadnej kontroli, przed toaletami spontanicznie ustawiali się w kolejki

Po tych wszystkich ekscesach tzw. Krajowa S. Sądownictwa i Prokuratury twierdzi, iż wszystko odbywało się zgodnie z procedurami a po tzw. egzaminie – konkursie miało nie być żadnych protestów i monitów (?).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz