środa, 14 czerwca 2017

Muzeum metropolity Kazimierza Nycza w Świątyni Opatrzności Bożej

Muzeum organizowane jest od 10 z górą lat. Nadal nie znany jest termin otwarcia. Metropolita powołał kierownictwo muzeum z historykami Pawłem Skibińskim (związany z „Frondą”) i Kazimierzem Przeszowskim na czele, po kilku latach zostali odwołani. Muzeum ma się znajdować w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej. W trakcie budowy świątyni w latach 2008 – 2014 na muzeum wpływały dotacje z budżetu państwa w kwocie grubo ponad 60 milionów złotych. Kiedy na wiosnę 2016 roku budowa świątyni została ukończona muzeum przekazano do współprowadzenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biuro muzeum zostało wyprowadzone z budynków kościelnych. Budżet muzeum na 2017 rok wynosi 10 milionów złotych.
Muzeum ma przyznane 22,3 etaty (stan na dzień 30 kwietnia 2017 roku), z tego 10 etatów to etaty kierownicze. Muzeum w ramach informacji publicznej nie ujawnia ilu pracowników posiada wykształcenie muzealnicze. Średnie miesięczne wynagrodzenie na kierowniczych stanowiskach to 7.691,30 złotych brutto.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz