niedziela, 9 lipca 2017

"Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Poznaniu nie prowadzi korespondencji mailowej"

Wystąpiłem się do Wielkopolskiej Izby Adwokackiej o poinformowanie, czy w dniu 5 lipca 2017 roku odbędzie się posiedzenie sądu w sprawie SD 31/17, RDog 10/16?
O sprawie czytaj: http://zwokandy.blogspot.com/2017/03/tzw-postanowienie-sygn-akt-rd-og-1016-z.html
Dnia 6 lipca 2017 roku zwróciłem się o poinformowanie, czy w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie sądu w sprawie SD 31/17, RDog 10/16? Czy zapadło postanowienie / orzeczenie?
W obydwu wnioskach przedstawiłem się z imienia i nazwiska, podałem adres.
Po jeszcze jednym monicie nadeszła odpowiedź drogą korespondencji mailowej:
„Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Poznaniu nie prowadzi korespondencji mailowej. Wszelka korespondencja powinna być przesłana w oryginale, opatrzona własnoręcznym podpisem i winna posiadać adres nadawcy.
Korespondencję proszę kierować na adres:
Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Poznaniu
ul. M. Konopnickiej 15
60-771 Poznań
Z upoważnienia Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Poznaniu
Agnieszka Świdzińska
Referent Spraw z Urzędu i Sądu Dyscyplinarnego
Wielkopolska Izba Adwokacka
ul. M.Konopnickiej 15
60-771 Poznań
tel. 61-864-69-09”


Inna publikacja dotycząca poznańskiego środowiska prawniczego (żona prawnika Wojciecha S. jest adwokatem): http://zwokandy.blogspot.com/2017/07/poznanski-prawnik.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz