poniedziałek, 3 lipca 2017

Standardy obsługi w tzw. Sądzie Okręgowym w Warszawie:(

3 lipca 2017 roku o godzinie 17:30 urzędniczka, przedstawiła się jako Elżbieta D., z Biura Obsługi Interesantów nie chciała wydać odpisu dokumentu z prezentatą (nie chciała ostemplować i wydać złożonego pisma), krzyczała na obsługiwanego petenta: „cham”. Działo się to w holu tzw. BOI.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz