niedziela, 3 sierpnia 2014

KONIECZNYM WYMOGIEM PRACY W DZIALE P. - Ł. WARSZAWSKIEGO MUZEUM (PAŃSTWOWA INSTYTUCJA KULTURY) PRZYNALEŻNOŚĆ DO STRUKTUR PO. ZW. ŁO.


P. Piotr Ś. od września 2007 roku do maja 2008 roku grożąc mi wyrzuceniem z pracy w warszawskim muzeum chciał mnie przymusić do zapisania się do Po. Zw. Ło. i koła ł. A. aby wymóc na mnie wpłacenie kwot pieniężnych na rzecz tych struktur i podporządkowania mnie, swojej osobie w ramach tychże struktur. Kiedy nie uległem groźbom i nie zapisałem się do ww. oraz nie wpłaciłem kwot pieniężnych na rzecz tychże, groźby swoje zrealizował wyrzucając mnie z pracy w warszawskim muzeum w maju 2008 r..
Uchwałę nr 41/2007 Na. R. Ło. z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania” z odręcznymi notatkami p. Piotra Ś. i „Uchwałę walnego zgromadzenia koła ł. A. (p. Piotr Ś. był w jego zarządzie) z dnia 06 maja 2000 r.” - obydwa dokumenty wręczył mi p. Piotr Ś.. W uchwale walnego zgromadzenia koła ł. A. z dnia 06 maja 2000 r. jest napisane „nowo wstępujący do Koła wpłaca kwotę 5.000,- PLN na zagospodarowanie łowisk, przy czym należący do rodzin członków Koła i pracownicy resortu spraw wewnętrznych i administracji wnoszą opłatę w wysokości 2.000,- PLN”. P. Piotr Ś. należy do środowiska tzw. resortowych dzieci.

Wcześniejsza rozmowa w sprawie przymusu zapisania się do Po. Zw. Ło. i polowania w kole ł. A. pod groźbą wyrzucenia mnie z pracy miała miejsce w warszawskim muzeum 19 września 2007 r. Od września 2007 roku do maja 2008 roku p. Piotra Ś. przeprowadził ze mną, co najmniej kilka takich rozmów. W trakcie rozmowy z 19 października 2007 r. d. zadaje mi pytanie: „co w związku z ewentualnym stażem?”. W odpowiedzi daję do zrozumienia, że nie chcę polować i ponosić żadnych opłat z tym związanych. W toku dalszej rozmowy p. d. Piotr Ś. mówi: „kasa, niech mnie pan nie rozmiesza, to jest 300, 40-60 złotych rocznie za członkostwo w Po. Zw. Ło.” i dalej „jak komuś praca nie pasuje w tej części, to musi ją zmienić”. W rozmowie z 27 listopada 2007 r. p. d. Piotr Ś. najpierw przypomina: „no to jest stały temat” a później wydaje dyspozycję „rozpoczynamy procedurę szkoleniową” i dalej grozi „namolny będę okropnie, do upadłego”.

W ogłoszeniu dotyczącym rekrutacji do warszawskiego muzeum (poniżej jego treść), znajdującym na oficjalnej stronie internetowej muzeum (np. w marcu 2009 r), jednym z wymagań jest przynależność do Po. Zw. Ło.. Muzeum jest finansowane z budżetu państwa.

Treść ogłoszenia:Muzeum [warszawskie], W. [...], ul. S. […] (Ł. K.) zatrudni pracownika do działu p. - ł. na pełnym etacie.
Zadania m. in.:

1/ gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, upowszechnianie zbiorów o tematyce przyrodniczo-łowieckiej
2/ sprawowanie opieki nad zbiorami przyrodniczo-łowieckimi
Wymagania: wykształcenie wyższe specjalistyczne o profilu przyrodniczym lub kulturoznawstwo, muzealnictwo, historia sztuki, historia, przynależność do
Po. Zw. Ło., staż pracy w muzeum, znajomość języka obcego - mile widziany certyfikat
Umiejętności: odpowiedzialność, samodzielność, systematyczność, kreatywność, komunikatywność.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w sekretariacie Muzeum lub na adres e-mail: [...]
Prosimy o zawarcie w wysyłanych aplikacjach następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883."

Ppr W.Ś. Edyta Ł. odmówiła wszczęcia dochodzenia w przytoczonej wyżej sprawie wobec dyspozycji art. 17 § 1 pkt 2 kpk.
We wrześniu 2014 r. nadal poszukiwany jest pracownik muzeum z przynależnością do Po. Zw. Ło..

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz