sobota, 9 sierpnia 2014

„GWIAZDA” POLSKIEGO MUZEALNICTWA

P. d. Krzysztof K. długie lata zajmował mieszkanie służbowe w muzealnym zespole pałacowym w K.. Za unijne pieniądze pod oknami mieszkania urządzono ogród różany. P. d. Krzysztof K. odkupił za 5,5 tys. zł. od muzeum przylegającą do parku 30-arową działkę z tzw. rządcówką {jedyny ocalały pofolwarczny budynek w K.}. Rządcówkę wyremontował, urządził agroturystykę i przekazał synowi. Remont rządcówki, zapewne nie przypadkiem, zbiegł się w czasie z remontem pałacu. Goście do agroturystyki kierowani są przez pracowników muzeum {w wydanym przez muzeum folderze znalazła się oferta agroturystyki}. P. d. Krzysztof K. pomógł synowi Łukaszowi zdobyć wykształcenie podobne do swojego, następca p. d. Krzysztofa K. dorabiał w firmach prowadzących prace konserwatorskie w zespole pałacowym. Konkurs na prowadzenie restauracji na terenie muzealnego zespołu pałacowego wygrała firma z Warszawy. Po czym szefową restauracji została córka p. d. Krzysztofa K. - Olga K., wcześniej zatrudniona w dziale księgowości muzeum.

P. d. Krzysztof K. jest znanym kolekcjonerem, skutkuje to najprawdopodobniej konfliktem interesów z muzeum [art. 34 Ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. {Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24 z 20.I.1997 r.} i pkt 8.16 Kodeksu Etyki ICOM, międzynarodowej organizacji zrzeszającej muzea]. W szerokim kręgu zainteresowań p. d. Krzysztofa K. jest kinematografia, zdarzyło mu się występować w charakterze konsultanta przy produkcji filmów realizowanych w K..

P. d. Krzysztof K. startował w wyborach samorządowych na radnego gminy w pobliskiej miejscowości K.. Przed samymi wyborami podano do publicznej wiadomości: w nadchodzącą niedzielę wszyscy mieszkańcy gminy mogą za darmo zwiedzać pałac.

P. d. Krzysztof K. nieprzerwanie sprawujący rządy w Muzeum w K. od 35 lat. 26.V.2014 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa i ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce przez p. p. Bronisława K.. Ten ostatni wielokrotnie gościł u p. d. Krzysztofa K. w pałacu w K. przy okazji rozmaitych wydarzeń z życia myśliwych.

Koledzy myśliwi i ich rodziny zajmują w muzeum eksponowane stanowiska. Na oficjalnej stronie internetowej, muzeum sprzedawało 4 pawie i poszukiwało samiczki bażanta olśniaka himalajskiego, w planach p. d. Krzysztofa K. jest urządzenie całego zwierzyńca.
Dożywotni p. d. Krzysztof K. przeszedł we wrześniu 2014 r. "w glorii" na emeryturę. 19.IX.2014 r. od p. Piotra Ż. se. s. w mini. ku. i dz. na. odebrał Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Gratulacje składał dobry kolega myśliwy p. mini. Dariusz M. za. s. Ka. P. specjalny wysłannik dobrego kolegi myśliwego p. p. Bronisława K..
Muzeum w K. mniej znane:

 
1) budynki [z zewnątrz i fragment wnętrza]
 

2) szkło

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz