niedziela, 25 października 2015

Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

W kwietniu 2015 roku ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora i po czym nie wybrano żadnego z 3 kandydatów startujących w konkursie. Prezydent Gdańska ponownie ogłasza konkurs na to samo stanowisko w lipcu 2015 r.. Aplikacje można składać aż do 11 września 2015 r..

Rozmowy z 5 kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu konkursu na dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska miały się odbyć 15 października 2015 r.. W ostatniej chwili okazało się, iż w komisji konkursowej zabrakło 2 przedstawicieli Rady Muzeum (takie są wymogi ustawowe) i 14 października 2015 r. w godzinach popołudniowych odwołano rozmowy z kandydatami. Nowy termin wyznaczono na piątek 30 października w godzinach popołudniowych. Ten dzień rozpoczyna weekend z niedzielą 1 listopada - Dniem Wszystkich Świętych. Świetny termin na konkurs szczególnie dla przyjezdnych (wzmożony ruch na drogach w związku z Dniem Wszystkich Świętych). Nie bez znaczenia może być także fakt, że tydzień przed terminem nowo wyznaczonych rozmów, a dokładnie w niedzielę 25 października odbędą się wybory do parlamentu.
Tajemnicą konkursu była liczba jego uczestników, nie wspomniawszy o ich imionach i nazwiskach. W tak tajemniczym okolicznościach nie stało mi odwagi na wzięcie udziału w konkursie na najlepszego... 

Finalny skład komisji konkursowej:

1) Anna Czekanowicz-Drążewska – przedstawiciel Miasta Gdańska;

2) Katarzyna Kucz-Chmielecka – przedstawiciel Miasta Gdańska;

3) Wojciech Mikołajewski – przedstawiciel Miasta Gdańska;

4) Joanna Harasim-Grym – przedstawiciel NSZZ „Solidarność” w MHMG;

5) Michał Pietrzak – przedstawiciel NSZZ „Muzealnicy” w MHMG;

6) Michał Woźniak – przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

7) Tomasz Torbus – przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

8) Jacek Kriegseisen – przedstawiciel Stowarzyszenia Historyków Sztuki;

9) Aleksander Piwek – przedstawiciel Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków;

10) Sławomir Kościelak – przedstawiciel Rady Muzeum;

11) Danuta Popinigis – przedstawiciel Rady Muzeum.

Prezydent Gdańska Paweł A. nominował na dyrektora muzeum Waldemara O. "podwodnego archeologa, zajmującego się morskim krajobrazem kulturowym, muzealnictwem morskim i rzecznym, ochroną podwodnego dziedzictwa kulturowego" - wydawałoby się przypadek kuriozalny: dyrektor - nurek ale to polski standard; partyjne koneksje i układy korupcyjne. Krótkowzroczni decydenci gotujecie zgubę krajowi i samym sobie... (vide: historia końca I Rzeczpospolitej).  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz