niedziela, 17 kwietnia 2016

PODAJĄCA SIĘ ZA TZW. SĘDZIEGO IWONA K.

Działalnością podającej się za tzw. ssr/sso Iwony K. znanej z budzących oburzenie opinii publicznej tzw. orzeczeń sądowych, dopuszczającej się m.in. łamania praw człowieka zbulwersowana są media, czego dają wyraz w publikacjach. Przykładowe publikacje:
1. Pobity przez policjanta trafi do więzienia! [w] «Fronda.pl», 03.XII.2011
2. To sędzia ujawniła Jackowi T. nazwisko świadka, który rozpoznał w nim podpalacza [w] «Gazeta.pl», 23.II.2012
3. Skandal w warszawskim sądzie [w] «Interia.pl», 23.II.2012
4. Teraz wypuściła podpalacza, a kiedyś zbulwersowała Polaków... [w] «Fakt», 24.II.2012
5. Sędzia miała nas chronić przed bandytami! Tymczasem... [w] «Fakt», 25.II.2012

Podająca się za tzw. ssr/sso Iwona K. działając w interesie ówczesnego prezydenta RP Bronisława K., powtórnie kandydującego na urząd prezydenta RP, na 1,5 miesiąca przed pierwszą turą wyborów, skazała kontrkandydata na urząd prezydenta Grzegorza B..
Publikacje medialne:
6. Braun skazany za protesty w PKW [w] «Neon24», 27.III.2015
7. Sędzia Iwona Konopka, oto jej dokonania! Ostatnio skazała kandydata na prezydenta, p. Grzegorza Brauna [w] «Wirtualna Polonia», 30.III.2015

Po przegranej przez Bronisława K., w drugiej turze wyborów, w dowód «zasług» za m.in. skazanie Ireneusza Wojczuka i kontrkandydata na prezydenta Grzegorza B. odchodzący prezydent Bronisław K. awansował Iwonę K. na tzw. sędziego Sądu Okręgowego w W..
Publikacje:
8. Promocja bezkarności. Sędzia SR Iwona Konopka sędzią Sądu Okręgowego. O karygodnym awansie pewnej warszawskiej sędzi [w] «Gazeta Warszawska», 08.V.2015
9. Prezydent powołał 20 osób do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego [w] «Prezydent.pl», 25.VI.2015

Piotr Ś. dyrektor Muzeum Ł. i J. w W. doskonale zna się prywatnie z Bronisławem K. {czytaj post; „Pośród braci łowieckiej – długi cień Bronisława K.”, http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/posrod-owieckiej-braci.html}. Piotr Ś. i Bronisław K. są towarzyszami polowań i biesiad myśliwskich. Bronisław K. powoływał sędziów i miał na nich wpływ. Szeroko opinii publicznej znany jest przypadek podającego się za tzw. prezesa Sądu Okręgowego w G. Ryszarda M., który czeka na wytyczne z kancelarii Prezesa Rady M. w kwestii postępowania sądowego, na które ma wpływ {afera Amber Gold}. Bronisław K. urządził odprawę najwyższym rangą tzw. sędziom, czego od 1989 r. do tej pory nikt dopuścił się {czytaj post; „200 za 200”, http://zwokandy.blogspot.com/2015/02/200-za-200.html}. Bronisław K. był najwyższym reprezentatem klasy politycznej, której inny przedstawiciel Bartłomiej S. {w latach 2013–2014 minister spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych} stwierdził, że «państwo polskie istnieje tylko teoretycznie».

Bronisław K. od lat wykorzystywał znajomości z tzw. sędziami.
Publikacja:
10. Masz prawo wiedzieć! Córki znanych ojców, prezesa TK i byłego prezydenta, w jednej firmie [w] «Niezalezna.pl», 6.XII.2015


Tzw. wysoki sąd (Iwona K.) w interesie oskarżyciela prywatnego Muzeum Ł. i J. w W., a tak naprawdę Piotra Ś. i Bronisława K. dopuścił się na moją niekorzyść łamania praw człowieka polegającego m. in. na:
a) nie dopuścił do przesłuchania świadków, o których przesłuchanie wnioskowałem {wcześniej załączone do akt sprawy, sygn. akt XK 1342/10} wykluczają wysyłanie przeze mnie kopert z datownikiem Urzędu Pocztowego 28-11-2007 i 10-03-2008. Przesłuchanie świadków ww. ma kluczowe znaczenie dla sprawy. Nie przesłuchanie świadków stoi w sprzeczności z moim prawem do obrony oraz pogwałca art. 6, ust. 3, pkt d, Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, brzmiący, cytat: każdy oskarżony o popełnienie czynu zagrożonego karą ma co najmniej prawo do: przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków oskarżenia oraz żądania obecności i przesłuchania świadków obrony na takich samych warunkach jak świadków oskarżenia. Sąd przesłuchał czterech świadków pracowników oskarżyciela prywatnego + dyrektora oskarżyciela prywatnego,
b) odrzucił wszystkie moje wnioski dowodowe,
c) nie rozpatrzył wniosków wymienionych w apelacji,
d) Magdalena B. jako sekretarz sądowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w notatce urzędowej z 27-01-2012 dla Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia X Wydział Karny, sygn. akt XK1342/10 {k. 1339} stwierdziła, cytat: na liście biegłych Sądu Okręgowego w Warszawie – specjalność kryminalistyczne badania dokumentów - figurują biegli Bogdan P., co jest nieprawdą na rozprawie 25-07-2012 w tej samej sprawie Bogdan P., który jest policjantem {nadkomisarz} zeznał, cytat: nie jestem biegłym z listy SO w Warszawie ma to znaczenie ponieważ Bogdan P. jest rodzeństwem (na dowód w aktach sprawy załączona opinia licencjonowanego detektywa) oskarżającej mnie adwokat Katarzyny P..
W protokołach rozprawy głównej {sygn. akt X K 1342/10} z dnia 28.06.2010r. i 24.08.2010r. zaprotokołowano, że rozprawy odbyły się jawnie. W protokole rozprawy głównej z dnia 14.03.2011r. zaprotokołowano, iż: „rozprawa odbyła się jawnie”, jednakże gdy na tej rozprawie zawnioskowałem o jej nagrywanie, okazało się, iż toczy się ona z wyłączeniem jawności z mocy prawa i moje wnioski o nagrywanie rozprawy i dalszych rozpraw, oraz o udział osób przybranych nie zostały uwzględnione.
25 stycznia 2013 r. odbyła się w Sądzie Okręgowym w Warszawie, X wydział karny odwoławczy {sygn. akt X Ka 1322/12} rozprawa apelacyjna, na której przewodnicząca zarządziła opuszczenie sali przez osobę znajdującą się w charakterze publiczności, informując, że rozprawa odbywa się z wyłączeniem jawności. Wcześniej bo dnia 13 stycznia 2013 r. zwróciłem się do w/w z zapytaniem czy w rozprawie apelacyjnej wyznaczonej na dzień 25 stycznia 2013 r. może brać udział publiczność. W dniu 14 stycznia 2013 r. otrzymałem z powyższego sądu informację, iż rozprawa nie jest z wyłączeniem jawności.
14-01-2013 nadane zostało na poczcie listem poleconym do Sądu Okręgowego w Warszawie X Wydział Karny, sygn. akt Ka1322/12, pismo zawierające wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem. 28-01-2013 w aktach sprawy był brak pisma nadanego na poczcie 14-01-2013. W związku z tym faktem, który działał na moją niekorzyść, 28-01-2013 ponownie zwróciłem się z wnioskiem o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem.


Więcej o działalności podającej się za tzw. ssr/sso Iwony K. czytaj: http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/nieprawdziwe-oskarzenia-o-wysyanie.htmlBrak komentarzy:

Prześlij komentarz