niedziela, 14 sierpnia 2016

Ssr del. Eliza Kurkowska - Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny

Ssr del. Eliza Kurkowska czynna wcześniej, w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli, aktualnie czynna, tak jak sso Iwona K. w Sądzie Okręgowym w Warszawie podpisała wyrok (Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny; sygn. akt II C 366/13) oddalający powództwo przeciwko Iwonie K., która dopuściła się m. in. łamania praw człowieka (Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, X Wydział Karny; sygn. akt X K 1342/10), oddalając tak jak to wcześniej zrobiła Iwona K. (Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, X Wydział Karny; sygn. akt X K 1342/10) wszystkie wnioski dowodowe.
O Iwonie K.: http://zwokandy.blogspot.com/2016/04/iwona-k.html

Ssr del. Eliza Kurkowska bierze udział także w tzw. postępowaniu (Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny; sygn. akt II C 595/13) przeciwko ssr Łukaszowi M., tzw. przewodniczącemu X Wydziału Karnego w tzw. Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia, który tak jak Iwona K. podpisywał postanowienia w tzw. sprawie sygn. akt X K 1342/10, Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, X Wydział Karny. W tej tzw. sprawie doszło m.in. do łamania praw człowieka, niedopuszczania do przesłuchania wnioskowanych świadków mających ważną i zasadniczą wiedzę dla tzw. postępowania sądowego, oddalenia wszystkich złożonych przez jedną ze stron wniosków dowodowych, udziału nadkomisarza policji Bogdana P. nie będąc biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Warszawie, który wydał 2 niezgodne z prawdą opinie w interesie swojego rodzeństwa adwokat Katarzyny P. występującej w tej tzw. sprawie w charakterze pełnomocnika strony (Bogdan P. winien być wyłączony).
O Łukaszu M. i Elizie Kurkowskiej: http://zwokandy.blogspot.com/2015/02/ssr-ukasz-m-sad-rej-w-s-x-wydzia-karny.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz