poniedziałek, 7 listopada 2016

Prominencka zorganizowana grupa p.

Zorganizowana grupa p. złożona z:
1) Krzysztofa K. dyrektor Muzeum Z. w K.
2) Piotra Ś. dyrektora Muzeum Ł. w W.
3) Bronisława K. byłego prezydenta
(ww. łączą wspólne interesy, polowania, biesiady myśliwskie)
i tzw. sso w L.: Krzysztofa W., Jolanty S., Marii S., Alicji Z., Bogdana R., Bożeny O., Walentyny Ł.-D.
dopuściła się w głośnym procesie sądowym, Sąd Okręgowy w L., I Wydz. Cyw., sygn. akt I C 757/05, spadkobiercy Zamoyskich vs. Muzeum Z. w K. (po stronie muzeum zaangażowany był urząd marszałkowski w L.), o roszczenia majątkowe na kwotę wielu milionów złotych, w którym byłem jedynym biegłym sądowym m.in.:
a) zaniżenia zapłaty (tzw. postanowienie z 23 stycznia 2009 r.) za pracę biegłego (ryczałty przyznano nie zgodnie z przedłożonymi dokumentami, z postanowienia nie wynika jakimi kryteriami kierowano się przyznając uszczuplone wynagrodzenie, kwota została później na skutek zażaleń podniesiona przez sąd apelacyjny)
b) ukarania grzywną za rzekome przekroczenie terminu (przecież to sądy specjalizują się w przewlekaniu, dowodem postępowanie sygn. akt I C 757/05), co znamienne nastąpiło to po moich zażaleniach na tzw. postanowienie z 23 stycznia 2009 r. (pod koniec czerwca 2009 r. wysłano tzw. postanowienie o grzywnie datowane 9 października 2008 r!)
Zorganizowana grupa p. zemściła się za nie uleganie naciskom (http://zwokandy.blogspot.com/2014/04/naciski-na-biegego_4064.html) i przedłożenie bezstronnej, zgodnej ze stanem faktycznym opinii (opinia obejmowała tysiące artefaktów).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz