sobota, 31 grudnia 2016

ZORGANIZOWANA GRUPA P. Z TZW. PROKURATURY REJONOWEJ WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE

Działający w zorganizowanej grupie p. ppr: Agnieszka M., Karol W., Michał M. z tzw. Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w seryjnie wydawanych postanowieniach odmawiali wszczęcia śledztw. Postanowienia dotyczą działających w tej samej zorganizowanej grupie p. tzw. funkcjonariuszy z tzw.:
1) Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście (czytaj:

http://zwokandy.blogspot.com/2016/05/zorganizowana-grupa-p-z-tzw-prokuratury.html

http://zwokandy.blogspot.com/2016/05/podajaca-sie-za-tzw-ppr-monika-m-z-tzw_14.html

http://zwokandy.blogspot.com/2016/05/podajaca-sie-za-tzw-ppr-monika-m-z-tzw.html)

2) Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia (czytaj np.:
 
http://zwokandy.blogspot.com/2016/04/iwona-k.html).


Ppr Karol W. podpisał tzw. postanowienie (sygn. 1 Ds. 855/15/AM) z 14 września 2015 r. w interesie funkcjonariuszy z tzw.: Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście i Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.


Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście nie przychyliła się do zażalenia na postanowienie z 14 września 2015 r. i przesłała je wraz z aktami do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia.
2 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wyłączył sędziów Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia i przekazał postępowanie do Sądu Rejonowego w Żyrardowie.

Dnia 11 kwietnia 2016 r. sąd w Żyrardowie uchylił postanowienie prokuratury z 14 września 2015 r. i przekazał sprawę tejże prokuraturze celem uzupełnienia materiału dowodowego i wszczęcia śledztwa.
W sprawie byłem przesłuchiwany 27 lipca 2016 r.. Gdy na początku przesłuchania poprosiłem aby przesłuchująca mnie tzw. funkcjonariuszka przedstawiła się z imienia i nazwiska – spotkałem się z odmową. Tzw. funkcjonariuszka odmówiła rejestracji przesłuchania, po czym nakazała opuścić pomieszczenie, w którym byłem przesłuchiwany i oddaliła się. Na drzwiach pomieszczenia, w którym byłem przesłuchiwany zawieszona była tabliczka.
Jeszcze tego samego dnia 27 lipca 2016 r. tzw. ppr Michał M. z tzw. Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w imieniu zorganizowanej grupy p. podpisał tzw. postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Tzw. postanowienie z 27 lipca 2016 r. zawierało pouczenie o przysługującym zażaleniu do sądu.
Takowe zażalenie zostało wniesione. Tymczasem nadeszło zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia datowane 16 września 2016 r. podpisane przez ppr Agnieszkę M..
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz