poniedziałek, 19 grudnia 2016

Zorganizowana grupa p. z tzw. Sądu Apelacyjnego w Warszawie

O niniejszym tzw. postępowaniu czytaj w publikacjach:
1. http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/fotografie-na-stronie-internetowej.html
2. http://zwokandy.blogspot.com/2016/06/przemysaw-kurzawa-sedzia-sadu.html

Zorganizowana grupa p. z tzw. Sądu Apelacyjnego w Warszawie po dzień dzisiejszy nie udostępniła informacji publicznej (wniosek w tej sprawie nadany w placówce pocztowej 22-06-2016, Adm-032-306/16) o tzw. ssa: Karolus-Franczyk Krystyna, Górecka Romana, Salamon Grzegorz, Borkowska Małgorzata, Byszewska Beata, Cendrowski Zbigniew, Ciurko Józef, Czecharowski Marek, Dobrzyński Maciej, Dziczek Roman, Gleixner-Dyk Maria, Glińska Genowefa, Góral Marzena, Góral Jarosław, Górska Marcjanna, Jefimko Edyta, Janicz Małgorzata, Jethon Ewa, Kaniok Ewa, Kaniok Rafał, Kapiński Zbigniew, Kempczyńska Aleksandra, Klimowicz-Przygódzka Ewa, Kołodziejska Grażyna, Konsek-Bitkowska Marzena, Kornas Grażyna, Kostro-Wesołowska Magdalena, Kowalski Maciej, Kozłowska Beata, Kramarska Grażyna, Kubasiak Anna, Kuracka Małgorzata, Kurzawa Przemysław, Leder Jerzy, Łochowski Marcin, Ł. Mariusz, Manowska Małgorzata, Markiewicz Dorota, Miąskiewicz Marzena, Micorek-Wagner Małgorzata, Motuk Marek, Mroczek Edyta, Mrozik-Sztykiel Maria, Mróz Teresa, Muras Hanna, Obrębski Robert, Paszkowski Jerzy, Piekarska - Drążek Marzanna, Piotrowska Irena, Plawgo Ewa, Polańska-Farion Katarzyna, Pyźlak Jolanta, Rybicka-Pakuła Małgorzata, Rysiński Paweł, Sadomski Jacek, Sarnowicz Ryszard, Sitkowska Krystyna, Sobolewska-Filcek Ksenia, Stefańska Ewa, Strobel Marcin, Stryczyńska Ewa, Sularzycka Lidia, Szachułowicz Jan, Szelhaus Renata, Szerel Marta, Świerczakowski Bogdan, Tobiasz-Skrzypek Aleksandra, Trębska Barbara, Tucharz Krzysztof, Tymińska Magdalena, Tyrała Dorota, Wapińska Aldona, Waś Beata, Wiercińska Urszula, Wnękowska Hanna, Wolkenberg Agata, Wrzosek Adam, Zając Agata, Zalewska Ewa, Zdziarska Anna, Żłobińska Maria takich jak: wiek, miejscowość zamieszkania, wykształcenie, awanse, przebieg kariery zawodowej, kompetencje.
Nieudzielanie informacji publicznej stoi w sprzeczności z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlega odpowiedzialności karnej.

Zorganizowana grupa p. z tzw. Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny, Sekcja Zażaleniowa (sygn. akt: I S 167/16) przewleka postępowanie, nie podejmując żadnych działań, nie rozpatruje skargi na tzw. przewlekłość postępowania z 20-06-2016, opłacona 31-07-2016. Zorganizowana grupa p. bezprawnie łamie art. 11 ustawy o tzw. skardze na przewlekłość z dnia 17 czerwca 2004 r. w brzmieniu: „sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi.”

Niniejsze tzw. postępowanie nie budzi żadnych wątpliwości, co do stanu prawnego i racji stron i tylko zorganizowana grupa p. działająca w interesie podającego się za d. muzeum mogła oddalić pozew. Muzeum zagarnęło autorskie prawa majątkowe do fotografii. Członkowie zorganizowanej grupy p. celem wpłynięcia na tzw. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie (wcześniej wpłynęli na wyrok i podpisali w tej samej sprawie tzw. wyrok Sądu Okręgowego w W.) przeszli z Sądu Okręgowego w W. do Sądu Apelacyjnego w W.; są to: Mariusz Ł., Tomasz W., Emilia S., Bernard C.. Magdalena A. przeniosła się z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa do tzw. Sądu Okręgowego w W., Maria D. została wiceprezesem tzw. Sądu Okręgowego w W.. Magdalena A. i Maria D. „awansowały” na wypadek powrotu niniejszej sprawy do rozpatrzenia z tzw. Sądu Apelacyjnego w Warszawie do tzw. Sądu Okręgowego w W..

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz