poniedziałek, 30 stycznia 2017

Hanna Gorajska-Majewska Prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie i Andrzej Matysiewicz Zastępca Prokuratora Rejonowego we Włodawie stwierdzają nieprawdę w interesie PSL

Funkcjonariusze publiczni: Hanna Gorajska-Majewska Prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie i Andrzej Matysiewicz Zastępca Prokuratora Rejonowego we Włodawie stwierdzają nieprawdę jakoby zażalenie datowane 28 października 2016 roku na postanowienie z 30 września 2016 roku Prokuratury Rejonowej we Włodawie, sygn. akt PR Ds.733.2016 złożone było w Biurze Podawczym Prokuratury Krajowej w dniu 4 listopada 2016 roku. W rzeczywistości zażalenie wysłane zostało pocztą w dniu 28 października 2016 roku. Na dowód pieczęć pocztowa z jaką wyszła korespondencja.
Datę 4 listopada 2016 roku już wcześniej sugerowała Renata Kosior Prokurator z Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej.
 

 Prokuratorzy stwierdzają nieprawdę celem odrzucenia zażalenia jako wniesionego po terminie i w konsekwencji odmówienia wszczęcia śledztwa przeciwko najwyższemu w powiecie funkcjonariuszowi publicznemu (PSL).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz