środa, 15 lutego 2017

Tzw. Sąd Apelacyjny w Warszawie nie przestrzega prawa, sygn. akt: I S 167/16

20-06-2016 złożyłem skargę na przewlekłość, skarga opłacona została 31-07-2016. Tzw. postępowanie przeciwko Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, którego dotyczy skarga „toczy się” blisko 7 lat. Tzw. Sąd Apelacyjny w Warszawie nadal przewleka rozpatrzenie skargi. Art. 11 Ustawy o skardze na przewlekłość z dnia 17-06-2004 brzmi: „sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi”.

O niniejszym tzw. postępowaniu czytaj:
1. http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/fotografie-na-stronie-internetowej.html
2. http://zwokandy.blogspot.com/2016/06/przemysaw-kurzawa-sedzia-sadu.html
3. http://zwokandy.blogspot.com/2016/12/zorganizowana-grupa-p-z-tzw-sadu.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz