wtorek, 14 lutego 2017

Nieznajomość prawa tzw. ssa (Warszawa) Urszuli Wiercińskiej nie szkodzi

Urszula Wiercińska podpisała zarządzenie z 25 stycznia 2017 roku, sygn. akt VI Sk 27/17 w sprawie skargi na przewlekłość decydując na podstawie art. 130 § 5 k.p.c. w związku z art. 871 k.p.c. o zwrocie tejże skargi z powodu braku pełnomocnika procesowego adwokata lub radcy prawnego, których zastępstwo jej zdaniem obowiązuje w tzw. postępowaniu przed tzw. Sądem Najwyższym.
Skarga na przewlekłość dotyczyła tzw. sądów okręgowego i apelacyjnego w Warszawie. Art. 4 ust. 1b Ustawy o skardze na przewlekłość z 17 czerwca 2004 roku brzmi: „jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sądem okręgowym i sądem apelacyjnym – właściwy do jej rozpoznania w całości jest sąd apelacyjny” a nie jak chciała tego Urszula Wiercińska – tzw. Sąd Najwyższy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz