wtorek, 11 kwietnia 2017

Ppr Piotr Mączka z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola

Ppr Piotr Mączka z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w zarządzeniu o odmowie przyjęcia zażalenia z 22 marca 2017 roku (sygn. akt PR 1 Ds. 272.2016.IV) stwierdza nieprawdę jakoby zażalenie na postanowienie z 27 kwietnia 2016 roku, w tej samej sprawie, wniesione zostało po terminie. Tymczasem zażalenie wniesione było w zawitym 7-dniowym terminie w urzędzie pocztowym 25 maja 2016 roku. Na dowód do zażalenia na zarządzenie z 22 marca 2017 roku dołączyłem potwierdzenie pocztowe z 25 maja 2016 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz