poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Ssa Dorota Markiewicz Przewodnicząca I Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Ssa Dorota Markiewicz Przewodnicząca I Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie (sygn. akt I Aca 2321/15; postępowanie przeciwko ssr Annie K. z Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, II Wydział Karny) zarządzeniem z 17 marca 2017 roku „wobec uchybienia 7-dniowego terminu” zwróciła „pismo z dnia 10 lutego 2017 r. wraz z pismem usuwającym braki tego pisma datowanym na 3 marca 2017 r.”.
Jednakowoż 7-dniowy termin został dotrzymany, wskazuje na to potwierdzenie pocztowe z 3 marca 2017 roku przesłane do sądu 7 kwietnia 2017 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz