sobota, 6 maja 2017

Katarzyna C. Prokurator Rejonowy Lublin – Południe w Lublinie stwierdza nieprawdę w interesie prokuratora Andrzeja M. i PSL (1)

Zażalenie w tzw. postępowaniu: sygnatura akt PR 1 Ds. 59.2017 tzw. Prokuratury Rejonowej Lublin - Południe zostało wysłane w terminie 23-02-2017 z placówki Poczty Polskiej (dowód: potwierdzenie pocztowe). Tzw. zarządzenie z 24-03-2017 w tej samej sprawie podpisane przez prokurator Annę P.-G. jest niezgodne ze stanem faktycznym. 


Czytaj:
http://zwokandy.blogspot.com/2017/01/hanna-gorajska-majewska-prokurator.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/02/andrzej-matysiewicz-prokurator.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz