poniedziałek, 22 maja 2017

Ppr: Agata Lamczak, Beata Dzbańska, Iwona Lewczyk z tzw. Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ procedują w sprawie tzw. nadkomisarza policji Bogdana P.

O zorganizowanej grupie p. z udziałem tzw. nadkomisarza policji Bogdana P. (czytaj: http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/nieprawdziwe-oskarzenia-o-wysyanie.html) tzw. organy ścigania i tzw. wymiar sprawiedliwości informowane były od 2012 roku. Bezskutecznie.
23 lutego 2016 roku ppr Agata Lamczak z tzw. Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ podpisuje tzw. postanowienie 1 Ds. 518/15/IV o umorzeniu śledztwa przeciwko Bogdanowi P. odnosząc się jedynie do przedłożenia fałszywych dokumentów.
Bogdan P. mataczył. Przedłożył jedną opinię, potem ją poprawił i przedłożył drugą. Nie zmienia to faktu, iż obydwie są niezgodne ze stanem faktycznym na okoliczność czego przedłożone zostały dwie opinie wydane przez niezależnych ekspertów (jeden z nich był biegłym sądowym). Opinie Bogdana P. były stronnicze, w interesie jego rodzeństwa tzw. adwokat Katarzyny P., która była pełnomocnikiem strony przeciwnej. BOGDAN P. WINIEN BYĆ WYŁĄCZONY Z POSTĘPOWANIA.
Postanowienie z 23 lutego 2016 roku zostało zaskarżone 7 marca 2016 roku.
Tzw. zarządzeniem z 18 maja 2016 roku ppr Beata Dzbańska, tzw. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ odmawia przyjęcia zażalenia z uwagi na wniesienie po terminie. Zarządzenie zostało zaskarżone 13 czerwca 2016 roku. Zażalenie datowane 7 marca 2016 roku na tzw. postanowienie z 23 lutego 2016 roku złożone było w terminie w placówce Poczty Polskiej.
W piśmie z 9 maja 2016 roku ppr Iwona Lewczyk z-ca tzw. Prokuratora Rejonowego Warszawa-Śródmieście Północ wskazuje: «czynności przeprowadzone w toku postępowania przez prokuratora referanta [ppr Agata Lamczak; szefowa przekręca nazwisko podwadnej na: Lamczyk] były wykonane z zachowaniem wszelkich wymogów procesowych, miały oparcie w przepisach proceduralnych i podyktowane były wyłącznie dobrem procesu» (!). Ponadto Iwona Lewczyk twierdzi, że Agata Lamczak jest niezależna (!).

Od roku tzw. prokuratura pozostaje bezczynna...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz