niedziela, 4 czerwca 2017

BEZPRAWNE ODRZUCENIE APELACJI, ZAWŁASZCZENIE WPŁATY, KŁAMSTWA W INTERESIE KOLEŻANKI TZW. SĘDZINY

Pozew przeciwko podającej się za tzw. ssr/sso Iwonie K. (aktualnie czynna w Sądzie Okręgowym w Warszawie) wniosłem 5 lat temu (Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny; sygn. akt II C 366/13).

O działalności „sławnej” Iwony K., dopuściła się między innymi złamania praw człowieka i innych p., czytaj:
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/nieprawdziwe-oskarzenia-o-wysyanie.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/04/iwona-k.html

24 czerwca 2016 r. o godz. 9:38 nadane zostało na poczcie (priorytet) pismo do tzw. Sądu Okręgowego w Warszawie. Pismo zawierające liczne wnioski, skargę na przewlekłość, wykazujące bezprawne działania tzw. sądu nie zostało załączone do tzw. postępowania, sygn akt II C 366/13.
Pismo z 24 czerwca 2016 r. załączono do pozwu, sygn. akt XXV C 1006/16, przeciwko tzw. sso Tomaszowi Wojciechowskiemu i zwrócono razem z pozwem powodowi przy piśmie z 9 stycznia 2017 r.. Pismo w nagłówku zawierało zakreśloną kolorem adnotację wielkimi literami: „żądam dostarczenia pisma przed rozprawą, która jest wyznaczona na 27 czerwca 2016 o godz. 13:45”. Pisma nie załączono celowo przed mającym zapaść 27 czerwca 2016 r. tzw. orzeczeniem aby np. oddalić skargę na przewlekłość.

Więcej o „zawieruszeniu się” pisma z 24 czerwca 2016 r. czytaj: http://zwokandy.blogspot.com/2017/01/iwona-k-i-eliza-k-zorganizowana-grupa-p.html

27 czerwca 2016 r. tzw. wyrok w sprawie (I instancja) podpisała dobra z. Iwony K. tzw. ssr del. Eliza K. (czynna wcześniej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli) - naturalnie w interesie Iwony K., oddalając m. in. wszystkie wnioski dowodowe. Więcej czytaj: http://zwokandy.blogspot.com/2016/08/ssr-del-eliza-kurkowska-sad-okregowy-w.html

Po moich monitach i opublikowaniu posta na blogu oraz oczywiście po podpisaniu tzw. wyroku pismo z 24 czerwca 2016 r. nareszcie dołączono do akt.

10 sierpnia 2016 r. złożyłem apelację od tzw. wyroku. Tzw. sad pismem z 23 sierpnia 2016 roku wezwał mnie do uzupełnienia braków formalnych apelacji, tj. złożenia odpisu apelacji, oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia w zakresie żądania zasądzenia zadośćuczynienia, złożenie odpisu pisma stanowiącego odpowiedź i wpłaty 738 złotych. 19 września 2016 r. w zawitym terminie uzupełniłem braki formalne i wpłaciłem żądaną kwotę. Po czym podająca się za tzw. sso przewodniczącą Sylwia Urbańska (czytaj: http://zwokandy.blogspot.com/2016/11/podajaca-sie-za-przewodniczaca-sso.html) podpisała się pod postanowieniem z 28 października 2016 r., w którym stwierdza się jakoby: „opłata nie została uiszczona” i nie zostały usunięte braki formalne. Sylwia Urbańska na tej podstawie odrzuciła prawidłowo wniesioną i opłaconą apelację. Postanowienie z 28 października 2016 r. odebrałem 10 listopada 2016 r.. W terminie 7-dniowym czyli 17 listopada 2016 r. nadałem na poczcie zażalenie na postanowienie argumentując zgodnie z prawdą, iż żądaną kwotę uiściłem i braki formalne usunąłem. Do zażalenia załączyłem potwierdzenie przelewu z 19 września 2016 r. na kwotę 738 złotych ze znanego holenderskiego banku działającego w Polsce. Zgodnie z informacjami od Sylwii Urbańskiej to albo ktoś w banku albo ktoś w sądzie zawłaszczył przelaną kwotę. W zażaleniu wnioskowałem o wyłączenie Sylwii Urbańskiej. Zażalenie dotyczące odrzucenia apelacji do dnia dzisiejszego nie zostało rozpatrzone, natomiast 6 lutego 2017 r. podający się za tzw. sso: Eliza Kurkowska (przewodnicząca;
http://zwokandy.blogspot.com/2017/01/iwona-k-i-eliza-k-zorganizowana-grupa-p.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/11/podajaca-sie-za-tzw-ssr-del-eliza.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/08/ssr-del-eliza-kurkowska-sad-okregowy-w.html),
Małgorzata Mączkowska, Marcin Polakowski oddalili wniosek o wyłączenie Sylwii Urbańskiej. Z tego postanowienia dowiedziałem się O PRAWOMOCNYM ZAKOŃCZENIU SPRAWY NA SKUTEK ODRZUCENIA APELACJI! Na postanowienie z 6 lutego 2017 r. złożyłem zażalenie 17 lutego 2017 r. w biurze podawczym tzw. sądu, do dnia dzisiejszego bez odpowiedzi.

Pod odpowiedzią na skargę na przewlekłość tzw. postępowania (Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I S 60/17) z 28 kwietnia 2017 r. podpisała się Maria Dudziuk, podająca się za wiceprezes tzw. Sądu Okręgowego w Warszawie. Wnosi ona o umorzenie postępowania, względnie o oddalenie skargi. Wyjątki z uzasadnienia odpowiedzi: „UZNAĆ NALEŻY, ŻE CELEM, JAKI PRZYŚWIECA POSTĘPOWANIU ZE SKARGI NIE JEST SAMO STWIERDZENIE PRZEWLEKŁOŚCI I EWENTUALNE ZASĄDZENIE ODPOWIEDNIEJ SUMY PIENIĘŻNEJ”, „WPRAWDZIE SKARGA IRENEUSZA WOJCZUKA ZOSTAŁA WNIESIONA KIEDY POSTĘPOWANIE BYŁO JESZCZE W TOKU, NIEMNIEJ JEDNAK PRZEDMIOTOWA SPRAWA ZOSTAŁA PRAWOMOCNIE ZAKOŃCZONA W DNIU 18 LISTOPADA 2016 R., A TO WOBEC FAKTU WYDANIA W DNIU 27 CZERWCA 2016 R. WYROKU (K. 179), KTÓRY NIE ZOSTAŁ SKUTECZNIE ZASKARŻONY, GDYŻ POSTANOWIENIEM Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2016 R. (K. 204), SĄD ODRZUCIŁ APELACJĘ POWODA, ZAŚ POWÓD NIE ZŁOŻYŁ W PRZEPISANYM TERMINIE ZAŻALENIA NA TO POSTANOWIENIE. POWYŻSZE PROWADZI DO WNIOSKU, ŻE W AKTUALNYM STANIE RZECZY SKARGA JEST BEZPRZEDMIOTOWA, TOTEŻ ZAINICJOWANE NIĄ POSTĘPOWANIE WINNO ZOSTAĆ UMORZONE”!
Tzw. Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny (Marzanna Góral - przewodnicząca, Roman Dziczek – sprawozdawca, Robert Obrębski) postanowienie z 25 maja 2017 r. oddalił skargę. 5 LAT NA ROZPOZNANIE SPRAWY BEZ NIEUZASADNIONEJ ZWŁOKI TO ZA MAŁO ABY UZNAĆ PRZEWLEKŁOŚĆ! Tzw. Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu postanowienia stwierdza nieprawdę jakoby „PRAWOMOCNE ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA W ANALIZOWANEJ SPRAWIE, CO NASTĄPIŁO WOBEC NIEZASKARŻENIA POSTANOWIENIA O ODRZUCENIU APELACJI POWODA OD WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO”!

Art. 11 Ustawy o skardze na przewlekłość z dnia 17-06-2004 brzmi: „sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi”. W TYM WYPADKU TRWAŁO TO RÓWNE 11 MIESIĘCY!

NORMĄ W WARSZAWSKICH SĄDACH JEST NIEDOPUSZCZANIE DO II INSTANCJI w postępowaniach przeciwko tzw. sędziom i sekretarz sądowej czynnym wcześniej w tzw. Wydziale X Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, którzy w ramach sądowej zorganizowanej grupy p. w składzie: Iwona K., Magdalena B., Urszula G.-B., Łukasz M., Piotr Stefan E. dopuścili się udziału w mistyfikacji, w wyniku której doszło m. in. do złamania praw człowieka, czytaj:
http://zwokandy.blogspot.com/2016/11/warszawski-sad-w-interesie-pozwanej.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/11/ucieczka-przed-odpowiedzialnoscia.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/02/podajacy-sie-za-tzw-przewodniczacych-i.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/05/podajaca-sie-za-ssr-anna-p-w-obronie.html
KTO STOI ZA TĄ SĄDOWĄ ZORGANIZOWANĄ GRUPĄ P? Kto zapewnia jej bezkarność i kieruje jej działaniami?


Na dowód działania zorganizowanych grup p. w tzw. sądach: http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Gdanski-adwokat-i-sedzia-skazani-n65101.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz