poniedziałek, 22 maja 2017

Ppr: Dorota Berezowska i Piotr Mączka z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola

Ppr Dorota Berezowska z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w związku z tzw. postanowieniem sygn. akt PR 1 Ds. 307.2016.II z 12 maja 2016 roku odmówiła wszczęcia śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie p. ponieważ jej zdaniem nie zachodzą żadne „okoliczności, które w sposób obiektywny uzasadniały by podejrzenie popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych”. Dorota Berezowska w ten sposób odniosła się do działalności tzw. funkcjonariuszy opisanych w postach:
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/nieprawdziwe-oskarzenia-o-kradziez.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/zmiany-w-protokole-rozprawy-stronniczy.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/fotografie-na-stronie-internetowej.html
http://zwokandy.blogspot.com/2015/02/sadowe-kamstwa-wicedyrektora-stefana-o.html
http://zwokandy.blogspot.com/2015/01/sedzina-wiceprezeska-sedzia-jeden-z_28.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/05/zorganizowana-grupa-p-z-tzw-prokuratury.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/04/iwona-k.html
Dorota Berezowska 5 grudnia 2016 roku delegowana do Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Ppr Piotr Mączka z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w związku z tzw. zarządzeniem sygn. akt PR 1 Ds. 307.2016.II z 22 marca 2017 roku wezwał do uzupełnienia braków formalnych pisma z 6 czerwca 2016 roku takich jak: oznaczenie skarżonego rozstrzygnięcia, własnoręczne podpisanie. Zażalenie z 6 czerwca 2016 roku oznaczone było sygnaturą tzw. postępowania, było podpisane.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz