czwartek, 18 maja 2017

Tzw. ppr Dariusz Korneluk z tzw. Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście

Tzw. ppr Dariusz Korneluk tzw. postanowieniem z 28 kwietnia 2017 roku pod sygnaturą akt PR 1 Ds. 418.2017 tzw. Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście nie rozpatruje wszystkich zawiadomień zawartych w piśmie z 10 listopada 2016 roku (zażalenie na tzw. postanowienie z 25 października 2016 roku pod sygnaturą akt PR 1Ds.1224.2016.IS tzw. Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście). Rozpatruje jedynie 2 wybrane zawiadomienia celem odmowy wszczęcia dochodzenia ponieważ to samo zrobili wcześniej działający w tej samej jednostce wyżsi rangą tzw. prokuratorzy Robert M. i Krzysztof Ć. działający w zorganizowanej grupie p. w ramach tzw. postępowań 1 Ds 114/08/KĆ, 1 Ds 660/10, 3Ds42/11.
Pierwsze z zawiadomień dotyczy działań opisanych w poście: http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/tu-t.html
Drugie dotyczy organizowanych w muzeum zebrań koła ł. A. złożonego z eksfunkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i milicji oraz ich dzieci (tzw. resortowe dzieci).
Nie otrzymałem postanowienia podpisanego przez Dariusza Korneluka a jedynie zawiadomienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, w którym brak informacji o przysługującym na postanowienie zażaleniu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz