poniedziałek, 26 czerwca 2017

Podająca się za tzw. sso wizytator Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie spoczynku Hanna Jaworska-Świniarska (1)

Tzw. sso wizytator w stanie spoczynku Hanna Jaworska-Świniarska pismem Wiz-440-95/17/C z 9 czerwca 2017 roku pozostawiła skargę na działalność s. zorganizowanej grupy p. bez rozpoznania uznając sformułowanie „s. zorganizowana grupa p.” za znieważające lub obelżywe...
O s. zorganizowanej grupie p. z tzw. Sądu Okręgowego w Warszawie czytaj, np.:
http://zwokandy.blogspot.com/2017/06/bezprawne-odrzucenie-apelacji.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/05/sad-okregowy-w-warszawie-czynny-czy.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/03/podajacy-sie-za-tzw-sso-wizytator.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/03/tzw-sady-rejonowy-dla-warszawy.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/02/podajacy-sie-za-tzw-przewodniczacych-i.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/01/iwona-k-i-eliza-k-zorganizowana-grupa-p.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/11/podajaca-sie-za-tzw-ssr-del-eliza.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/11/sso-w-warszawie-xxvii-wydzia-cywilny.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/11/bezczynny-sad-kwalifikacja-trybuna-praw.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/08/ssr-del-eliza-kurkowska-sad-okregowy-w.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/06/dyrektor-piotr-hubert-swida-sedzia.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/06/ukasz-d-z-wydziau-ds-nadzoru.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/06/nieudzielanie-informacji-publicznej-o.html
http://zwokandy.blogspot.com/2015/09/zgp.html
http://zwokandy.blogspot.com/2015/01/sedzina-wiceprezeska-sedzia-jeden-z_28.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/zmiany-w-protokole-rozprawy-stronniczy.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/11/podajaca-sie-za-przewodniczaca-sso.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/04/iwona-k.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/fotografie-na-stronie-internetowej.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/nieprawdziwe-oskarzenia-o-wysyanie.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz