wtorek, 27 czerwca 2017

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie sso Maria Dudziuk

W odpowiedzi datowanej 30 maja 2017 roku na skargę (sygn. akt: I S 167/16) dotyczącą przewlekłości postępowania (postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie, II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 471/10, pozew sprzed prawie 7,5 roku) Maria Dudziuk winą za przewlekłość obciąża jedną ze stron! Maria Dudziuk w odpowiedzi nie odnosi się zupełnie do szeregu faktów zawartych w skardze świadczących o przewlekaniu postępowania przez sąd.
Więcej czytaj:

  1. http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/fotografie-na-stronie-internetowej.html
  2. http://zwokandy.blogspot.com/2016/06/przemysaw-kurzawa-sedzia-sadu.html
  3. http://zwokandy.blogspot.com/2016/12/zorganizowana-grupa-p-z-tzw-sadu.html
  4. http://zwokandy.blogspot.com/2017/01/tzw-sad-apelacyjny-w-warszawie-odmawia.html
  5. http://zwokandy.blogspot.com/2017/02/tzw-sad-apelacyjny-w-warszawie-nie.htmlBrak komentarzy:

Prześlij komentarz