środa, 28 czerwca 2017

Tzw. Sąd Apelacyjny w Warszawie wysyła w korespondencji to co nie powinien

Tzw. Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny wraz pismem z 6 czerwca 2017 roku, sygn. akt I S 133/17 przesłał odpowiedź na skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Załączona odpowiedź podpisana przez wiceprezesa tzw. Sądu Okręgowego Warszawa-Praga dotyczy innego postępowania, sygn. akt I instancji I Nc 109/17 (I S 145/17). Tym sposobem tzw. Sąd Apelacyjny w Warszawie dopuścił się udostępnienia szeregu informacji poufnych.

Więcej o tym samym tzw. postępowaniu:
http://zwokandy.blogspot.com/2014/08/ssr-anna-m-sad-rej-w-s-ii-wydzia-karny.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/04/przemysaw-kurzawa-sedzia-sadu.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz