piątek, 28 lipca 2017

Podająca się za przewodniczącą sso Sylwia Urbańska, II Wydział Cywilny, Sąd Okręgowy w Warszawie (2)

Sylwia Urbańska podpisała tzw. wyrok z dnia 16 maja 2017 roku w tzw. postępowaniu sygn. akt II C 595/13 w interesie kolegi z korporacji sędziowskiej Łukasza Mrozek. W tzw. postępowaniu odrzucone zostały wszystkie wnioski dowodowe, w tym o przesłuchanie świadków. W wyniku tzw. postępowania nie została rozpatrzona skarga na przewlekłość z 12 maja 2017 roku. Sylwia Urbańska w uzasadnieniu tzw. wyroku rozpatruje naruszenie dóbr osobistych, co nie było przedmiotem tzw. postępowania; nie rozpatruje natomiast kwestii zasądzenia zadośćuczynienia w oderwaniu od dóbr osobistych.

O niniejszym tzw. postępowaniu czytaj:
1) http://zwokandy.blogspot.com/2015/02/ssr-ukasz-m-sad-rej-w-s-x-wydzia-karny.html
2) http://zwokandy.blogspot.com/2016/11/podajaca-sie-za-tzw-ssr-del-eliza.html
3) http://zwokandy.blogspot.com/2016/11/ucieczka-przed-odpowiedzialnoscia.html
4) http://zwokandy.blogspot.com/2017/01/iwona-k-i-eliza-k-zorganizowana-grupa-p.html

5) http://zwokandy.blogspot.com/2017/01/podajacy-sie-za-tzw-ssr-ukasz-m-ponad.html

O Sylwii Urbańskiej czytaj także:
http://zwokandy.blogspot.com/2016/11/podajaca-sie-za-przewodniczaca-sso.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz