poniedziałek, 24 lipca 2017

Tzw. Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I S 167/16 we własnym interesie

27 czerwca 2017 roku tzw. Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I S 167/16 w składzie: tzw. ssa Jolanta de Heij-Kaplińska, tzw. ssa Marta Szerel, tzw. sso (del.) Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska we własnym interesie oddalił skargę na przewlekłość tzw. postępowania przed tzw. Sądem Okręgowym w Warszawie (II C 471/10) i przed tzw. Sądem Apelacyjnym w Warszawie (I Aca 1123/15) trwającego ponad 7,5 roku.
Czytaj więcej:

  1. http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/fotografie-na-stronie-internetowej.html
  2. http://zwokandy.blogspot.com/2016/06/przemysaw-kurzawa-sedzia-sadu.html
  3. http://zwokandy.blogspot.com/2016/12/zorganizowana-grupa-p-z-tzw-sadu.html
  4. http://zwokandy.blogspot.com/2017/01/tzw-sad-apelacyjny-w-warszawie-odmawia.html
  5. http://zwokandy.blogspot.com/2017/02/tzw-sad-apelacyjny-w-warszawie-nie.html
  6. http://zwokandy.blogspot.com/2017/06/wiceprezes-sadu-okregowego-w-warszawie.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz