środa, 22 października 2014

POSREBRZANA WAZA ZAMIAST SREBRNEJ W ZBIORACH MUZEALNYCH

W piśmie procesowym z 21 stycznia 2009 r. skierowanym do sądu rej. W. Ś., wydział VIII pracy i ubezpieczeń społecznych, sygn. akt VIII P 598/08 (w sprawie tej z mojego powództwa pozwanym było muzeum warszawskie), moja pełnomocnik ad. Mirosława P. napisała: „wobec zeznań świadka Stefana O. podnoszę, że jego manifestowana niechęć do powoda była pokłosiem kontrowersji merytorycznych z dziedziny sztuki. Powód zwrócił uwagę świadkowi, że waza z symbolem [...] jest srebrzona, a nie - jak zostało to zaewidencjonowane w Muzeum - srebrna. Pomimo zasadnych zastrzeżeń powoda nie zostały dokonane zmiany w ewidencji.”

09-12-2009 o powyższym zawiadomiłem pro. rej. W. Ś.. Hanna L. ppr W. Ś. postanowieniem z 29-12-2009 (sygn. akt 2 Ds 2637/09/HL) odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie wazy przechowywanej w zbiorach muzealnych, kwalifikując ją jako czyn z art. 286 § 1, - co jest szczególnym spojrzeniem na sprawę w sytuacji braku działań w kierunku zweryfikowania materiału z którego wykonana jest waza przez wiele lat jej posiadania – wystarczyło udać się z wazą do urzędu probierczego. Uściśliłem zawiadomienie, wskazując na art. 231 kk, art. 268 § 1 kk, art. 294 § 2 kk, art. 306 kk, art. 308 kk.

09-12-2010 za pośrednictwem pro. rej. W. Ś. przesłałem zażalenie do sądu rej. W. Ś. na zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia podpisanego 15-11-2010 przez ppr Hannę L. (sygn. akt 2 Ds 2637/09/HL). 10-01-2011 ponownie zwróciłem się o skierowanie do sądu skutecznie złożonego zażalenia z 09-12-2010.

Asr pro. rej. W. Ś. Marcin G. zamiast skierować zażalenia z 09-12-2010 do sądu, 30-12-2010 wydał postanowienie {1Ds 1385/10/MG} o odmowie wszczęcia śledztwa o czyn z art. 231 kk w stosunku do ppr Hanny L. o czym nie zawiadamiałem. Zawiadomienie z art. 231 kk (czytaj powyżej) dotyczyło osób odpowiedzialnych za zakup i „opiekę” merytoryczną nad eksponatem – wazą z symbolem.

Natomiast, najwyż. izby kont. w W. w wystąpieniu pokontrolnym P/08/075, KNO-41001-2/2008 stwierdziła nieprawidłowość polegającą na celowości "pozyskiwania niektórych muzealiów {chodzi głównie o srebra} oraz rozszerzania kolekcji Muzeum o przedmioty nie związane z tematyką łowiecką i jeździecką. Ustalono bowiem, że Muzeum otrzymało nieodpłatnie z Izby C. w Białymstoku 110 obiektów, w tym 55 przedmiotów kolekcjonerskich zastawy stołowej, 30 ikon oraz 25 przedmiotów kultu religijnego związanego z prawosławiem (krzyży i ołtarzyków metalowych)."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz