czwartek, 20 lipca 2017

Padająca się za tzw. sso wizytator Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie spoczynku Hanna Jaworska-Świniarska (2)

Tzw. sso wizytator w stanie spoczynku Hanna Jaworska-Świniarska pismem Wiz-440-95/17/C z 4 lipca 2017 roku pozostawiła skargę na działalność s. zorganizowanej grupy p. (sygn. akt: II C 366/13, sygn. akt: XXV C 1006/16) bez rozpoznania uznając sformułowanie „s. zorganizowana grupa p.” za znieważające lub obelżywe...
O s. zorganizowanej grupie p. z tzw. Sądu Okręgowego w Warszawie udzielającej się w tzw. postępowaniach (sygn. akt: II C 366/13, sygn. akt: XXV C 1006/16) czytaj, np.:
http://zwokandy.blogspot.com/2016/04/iwona-k.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/08/ssr-del-eliza-kurkowska-sad-okregowy-w.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/11/podajaca-sie-za-przewodniczaca-sso.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/01/iwona-k-i-eliza-k-zorganizowana-grupa-p.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz