poniedziałek, 31 października 2016

Funkcjonariuszka Paulina F. z tzw. resortu k..

Paulina F. dyrektor Dep. D. K. w tzw. resorcie k. w pełni aprobuje działalność podległej sobie zorganizowanej grupy p. (m. in.: prowadzenie przez okres 10 lat w Muzeum Ł. w W. spółki zajmującej się organizacją polowań dla obcokrajowców) „zaprzyjaźnionej” z byłym prezydentem Bronisławem K. (towarzysze polowań i biesiad myśliwskich, wiele zdjęć fotograficznych z podobiznami Bronisława K. do czasu przegranych przez niego wyborów prezydenckich 2015 r. „ozdabiało” oficjalną stronę internetową Muzeum Ł. w W.).
Działania zorganizowanej grupy p. opisane w postach:


Paulina F. mgr archeologii
Kariera zawodowa (od ukończenia studiów w 2000 r.):

od dnia 1.03.2016 r. - resort k.
Zajmowane stanowiska: 1.03.2016 r.- 19.07.2016 r. - zastępca dyrektora Dep. D. K., od dnia 20.07.2016 r. - dyrektor Dep. D. K.;

2013-1016Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Zajmowane stanowiska: główny specjalista w Dziale Strategii i Analiz Prawnych, Pełnomocnik Dyrektora ds. relacji międzynarodowych w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów;

2006-2013Narodowy Instytut Dziedzictwa, działający uprzednio jako Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, a następnie jako Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.
Zajmowane stanowiska: zastępca dyrektora Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, zastępca dyrektora Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, p.o. dyrektora Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa;

2005-2006 - Fundacja Edukacji Ekonomicznej
Zajmowane stanowiska: specjalista ds. marketingu PR, manager ds. PR;

2003-2005Instytut im. Adama Mickiewicza, od dnia 6.05.2005 r., następca prawny Narodowego Centrum Kultury.
Zajmowane stanowisko: specjalista ds. projektów europejskich;

2001-2002 - Fundacja im. Stefana Batorego
Zajmowane stanowisko: asystent programu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz